Senioren

Landelijk groeit het aantal senioren, ook in de gemeente Ede. Wij vinden het belangrijk dat senioren zich thuis voelen in onze gemeente. Er zijn verschillende organisaties waar zij terecht kunnen voor hulp en activiteiten.

Ondersteuning vanuit gemeente Ede

Wij zorgen voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U vindt hierover meer informatie op de pagina Voorzieningen gemeente.

Verpleging en verzorging thuis

Heeft u hulp nodig bij wassen en aankleden, wondverzorging, innemen van medicijnen of het geven van injecties? Een wijkverpleegkundige bespreekt met u waar u hulp bij nodig heeft. Op basis van dit gesprek bepaalt de wijkverpleegkundige of u thuis verpleegd en verzorgd kunt worden. Verpleging en verzorging thuis wordt betaald vanuit de zorgverzekering of de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Meer informatie en aanbieders van verpleging en verzorging thuis vindt u op de digitale sociale kaart.

Steunpunten

U kunt u op tal van plekken leeftijdsgenoten ontmoeten. Bijvoorbeeld bij diverse steunpunten. Daar kunt u meedoen met verschillende activiteiten voor senioren. U kunt bijvoorbeeld een cursus volgen, een kop koffie drinken, een krant lezen,een praatje maken of meedoen met andere activiteiten. Een team van vrijwilligers ontvangt u gastvrij en zorgt voor gezelligheid.

Ouderenadviseur

Heeft u vragen over alles wat met ouder worden te maken heeft? Dan kunt u terecht bij de samenlevingscoaches van Malkander bij u in de buurt. Zij komen ook bij u thuis als u dat liever wilt.

Hulpmiddelen

Heeft u hulpmiddelen zoals een rolstoel nodig? Of bijvoorbeeld een bed-leesbril? In de Thuiszorgwinkel kunt u terecht voor het lenen, huren en kopen van artikelen voor uw welzijn. Denkt u daarbij ook aan bijvoorbeeld (sport)bandages, hometrainer, bedverhogers, rolstoel, tillift, leesloep of wandelstok.

Dementie

Bij dementie kan het prettig zijn begeleiding te krijgen in uw thuissituatie. Een dementieconsulent begeleidt mensen waarbij de diagnose dementie is vastgesteld. Lees meer informatie over de dementieconsulent op www.dementiegeldersevallei.nl.

Kent of bent u iemand met beginnende dementie? Wilt u meer weten over dementie? Kom dan eens naar het Alzheimer Café. Tijdens informatieve bijeenkomsten kunt u ideeën, informatie en ervaringen uitwisselen. Alzheimer Vereniging Nederland, afdeling Veluwe Vallei organiseert de bijeenkomsten. Meer informatie vindt u op www.alzheimer-nederland.nl.