Meldingsformulier Brandveilig gebruik

 • Wilt u tijdelijk een tent of bouwsel (podium of tribune) plaatsen voor meer dan 150 personen?
 • Wilt u tijdelijk in een verblijfsruimte bedrijfsmatig of voor verzorging overnachting aanbieden aan meer dan 10 personen?
 • Wilt u tijdelijk in een verblijfsruimte verzorging bieden aan meer dan 10 personen onder 12 jaar of lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen?
 • Wilt u de brandveiligheid op een andere manier regelen dan genoemd in het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen?
 • U moet dan een melding Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen doen.
 • Deze melding doet u digitaal.
 • Doe dat minstens vier weken van tevoren.
Doe een melding Brandveilig gebruik

 • U kunt de ontheffing digitaal aanvragen
 • Dat doet u via de button hierboven
 • Doe u melding minstens vier weken van tevoren
 • Tijdens het invullen van het aanvraagformulier vragen we u om extra informatie. Zoals plattegronden en situatieschetsen.

Let op: u kunt tijdens het invullen van het aanvraagformulier uw gegevens niet tussentijds opslaan. Wanneer u langer dan een kwartier niets invult in het formulier, zijn de ingevulde gegevens weg en moet u opnieuw beginnen. 

Bij uw gebruiksmelding moet u de volgende documenten meesturen:

 • situatieschets met noordpijl
 • plattegrond op schaal waarop de aanwezige objecten groter dan 25 m2 staan
 • plattegrond van elke verblijfsruimte die is bestemd voor meer dan 150 mensen tegelijk

In deze plattegrond moeten de volgende zaken met NEN 1413 symbolen zichtbaar zijn:

 • beschikbare oppervlakte voor bezoekers
 • gebruiksbestemming
 • locaties van de volgende zaken:
  • brand- en rookwerende scheidingsconstructies
  • vluchtroutes
  • draairichting van beweegbare doorgangen (bijvoorbeeld nooddeuren)
  • nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de breedte
  • aanduiding vluchtroutes
  • noodverlichting
  • brandblusvoorzieningen
  • brandweeringang