Toegankelijkheidsverklaring

Ieder mens heeft het recht om te leven als ieder ander en mee te doen in de maatschappij. Gebruikmaken van de mogelijkheden die het internet, computers en smartphones ons bieden hoort daar natuurlijk bij. Juist daarom vind gemeente Ede het belangrijk dat haar digitale dienstverlening toegankelijk is voor iedereen. Onze websites voldoen aan de meeste eisen. Toch zijn er ook verbeterpunten. U leest er meer over in de toegankelijkheidsverklaringen en rapportages op de verschillende websites.

Toegankelijkheidsverklaringen

Op 11 januari 2022 is de toegankelijkheidsverklaring van de website www.ede.nl opgesteld.

Op 10 februari 2022 is de toegankelijkheidsverklaring van belastingbalie.ede.nl opgesteld.

Op 6 april 2022 is de toegankelijkheidsverklaring van parkeren.ede.nl opgesteld.

Op 24 mei 2022 is de toegankelijkheidsverklaring van de website ede.raadsinformatie.nl opgesteld

Op 7 juli 2022 is de toegankelijkheidsverklaring van handboekdibor.ede.nl opgesteld.

Testresultaten

 1. 21-01-2022: Rapportage ede.nl handmatige toetsing door onafhankelijke partij (pdf, 759 KB)
 2. 29-11-2021: Rapportage ede.raadsinformatie.nl handmatige toetsing door onafhankelijke partij (pdf, 785 KB)
 3. 21-9-2021: Rapportage belastingbalie.ede.nl handmatige toetsing door onafhankelijke partij (pdf, 605 KB)
 4. 26-01-2021: Rapportage parkeren.ede.nl handmatige toetsing door onafhankelijke partij (pdf, 650 KB)
 5. 18-06-2022: Rapportage handboekdibor.ede.nl handmatige toetsing door onafhankelijke partij (pdf, 518 KB)
 6. 23-04-2019: Test ede.nl met automatisch testinstrument (pdf, 128 KB)

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen en te borgen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

 • Automatische toetsen: Wij laten onze website continu toetsen door een automatische toetstool.
 • Interne controle vóór publicatie: Het Mediateam toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: Het Mediateam voert tussentijdse controles uit op de content.
 • Training werknemers: Het Mediateam heeft een training over toegankelijkheid gevolgd.
 • Beleid: We gaan in 2022 beleid opstellen over het omgaan met digitale toegankelijkheid en borgen dit binnen de organisatie.
 • Overig: Handmatige controle van afzonderlijke pagina's door de koplopersgroep (mensen met een handicap).

Extra toelichting

De volgende onderdelen van deze website voldoen nog niet aan de toegankelijkheidseisen:

 • webformulieren
 • PDF's

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Ervaart u toch nog een toegankelijkheidsprobleem op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.