Toegankelijkheidsverklaring

Op 11 januari 2022 is onze toegankelijkheidsverklaring opgesteld.

Deze verklaring geldt voor de website www.ede.nl

Testresultaten

  1. 18-08-2021: Handmatige toetsing door onafhankelijke partij (pdf, 4.48 MB)
  2. 23-04-2019: Test met automatisch testinstrument (pdf, 128 KB)

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen en te borgen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Automatische toetsen: Wij laten onze website continu toetsen door een automatische toetstool.
  • Interne controle vóór publicatie: Het Mediateam toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Het Mediateam voert tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: Het Mediateam heeft een training over toegankelijkheid gevolgd.
  • Beleid: We gaan in 2022 beleid opstellen over het omgaan met digitale toegankelijkheid en borgen dit binnen de organisatie.
  • Overig: Handmatige controle van afzonderlijke pagina's door de koplopersgroep (mensen met een handicap).

Extra toelichting

De volgende onderdelen van deze website voldoen nog niet aan de toegankelijkheidseisen:

  • webformulieren
  • PDF's

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Ervaart u toch nog een toegankelijkheidsprobleem op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.