Leerplicht, kwalificatieplicht en RMC

  • Kinderen tussen de 5 en 18 jaar moeten onderwijs volgen totdat ze een startkwalificatie hebben.
  • Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht. Voor leerlingen tussen 16 en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht.
  • Nederlandse kinderen die in het buitenland wonen en niet staan ingeschreven bij een Nederlandse gemeente hebben geen leerplicht.
  • Een leerplichtambtenaar houdt toezicht of kinderen en jongeren die leerplichtig of kwalificatieplichtig zijn, ingeschreven staan bij een school en die school regelmatig bezoeken.
  • Jongeren tussen de 18 en 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie worden begeleid door het RMC.