Vogelgriep

  • In onze regio is op meerdere locaties vogelgriep vastgesteld. Meest recent op 21 oktober in Lunteren. Dit heeft gevolgen voor Ede.
  • In onze regio geldt een ophokplicht voor alle commerciĆ«le pluimveebedrijven.
  • Kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels- (zoals duiven en parkieten) en kippen zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Meer informatie vindt u op
    https://www.rijksoverheid.nl/vogelgriep
Melding dode vogels doorgeven

Melding dode wilde vogels doorgeven

Vindt u een zieke of dode vogel? Raak deze dan niet aan! Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat mensen met de vogelgriep besmet kunnen raken, kan dat niet helemaal worden uitgesloten. Op de website van Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit staat hoe u een melding van dode vogels kunt maken of gebruik bovenstaande knop. 

Vervoersverbod

  • In de 10 kilometer zone rond getroffen locaties geldt een vervoersverbod (zie de RVO dierziektenviewer voor de betreffende regio en de geldende regelgeving).