Bewijs van in leven zijn

Waarschuwing:

Let op: vanaf 15 april werkt de balie Publiekszaken voor veel zaken alleen op afspraak.

U kunt zelf een afspraak maken.

Een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Pensioenfondsen of andere uitkerende instanties vragen daar soms om. Staat u in Ede ingeschreven? Vraag dit bewijs dan online aan.

Aanvragen bewijs van in leven zijn

 • Het bewijs van in leven zijn is een gewaarmerkt afschrift uit de Basisregistratie Personen (BRP). Dit afschrift kunt u alleen in Nederland gebruiken. U kunt dit afschrift persoonlijk bij uw gemeente en digitaal opvragen.
 • De attestatie de vita kunt u gebruiken in het buitenland. Deze wordt ondertekend door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Het afschrift is opgemaakt in meerdere talen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U staat ingeschreven in de gemeente Ede.
 • Een attestatie de vita kunt u alleen persoonlijk met een geldig identiteitsbewijs aanvragen. U maakt hiervoor een afspraak bij de balie Publiekszaken.
 • Heeft u het bewijs van in leven zijn of de attestatie de vita nodig voor uw pensioenfonds? Dan moet u dit aantonen aan de balie, bijvoorbeeld met een brief van het pensioenfonds. U kunt dit niet online aanvragen. De aanvraag van het uittreksel voor uw pensioen is gratis.
 • Staat u ingeschreven in het register niet-ingezetenen (RNI)? Dan kunt u alleen een attestatie de vita aanvragen. Dit kunt u persoonlijk aanvragen aan de balie bij elke gemeente in Nederland. Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan moet u het document aanvragen bij uw eigen autoriteiten.

Bewijs van in leven zijn aanvragen

U kunt een bewijs van in leven zijn op deze manieren aanvragen:

 1. Digitaal met uw DigiD. U ontvangt het bewijs binnen 2 werkdagen per post. Heeft u een bewijs van in leven zijn nodig voor uw pensioenfonds? Dit kan niet digitaal.
 2. Aan de balie van de afdeling Publiekszaken. U maakt hiervoor een afspraak bij de balie Publiekszaken. U krijgt het document direct mee.
 3. Iemand anders kan het bewijs van in leven zijn voor u aanvragen met een machtiging.

Attestatie de vita aanvragen

U kunt een attestatie de vita alleen persoonlijk aanvragen. U maakt hiervoor een afspraak bij de balie Publiekszaken. Dit kunt u ook aanvragen als u niet meer ingeschreven staat. Wij geven dan een verklaring af op basis van uw persoonlijke verschijning.

U maakt een afspraak bij de balie Publiekszaken. Neem de volgende documenten mee naar de balie:

 •     Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, verblijfsdocument of rijbewijs)
 •     Contant geld of uw pinpas
 •     Eventueel: bewijs van het pensioenfonds voor een gratis document

 • Een bewijs van in leven zijn kost €16,60 (tarief 2024).
 • Een attestatie de vita kost €16,60 (tarief 2024).
 • Een bewijs van in leven zijn voor uw pensioenfonds is gratis. Neem de brief mee waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft.

De dienstverlening van de afdeling publiekszaken bestaat uit vele onderwerpen waaronder geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizing.
Wij zijn verplicht uw persoonsgegevens te verwerken om onze dienstverlening voor u als inwoner uit te voeren.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken altijd uw naam, adres, woonplaats en Burgerservicenummer. Afhankelijk van het onderwerp waarover u contact heeft met ons verwerken wij nog persoonsgegevens die voor dit onderwerp nodig zijn.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Dit zijn wij verplicht vanuit wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens alleen voor het onderwerp waarover u contact met ons heeft. De medewerkers die hierbij betrokken zijn krijgen uw persoonsgegevens en verwerken die gegevens voor bijvoorbeeld het wijzigen van uw adres of het registreren van de geboorte van uw kind.