Bewijs van Nederlanderschap

  • Dit uittreksel is een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. U heeft het bijvoorbeeld nodig voor sommige beroepen.
  • U kunt het bewijs alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
  • U vraagt het uittreksel digitaal aan via onderstaande button. Hiervoor heeft u DigiD nodig. U kunt het bewijs ook per e-mail, per brief of persoonlijk aanvragen aan de balie Publiekszaken.
  • De kosten zijn € 10,90 per bewijs.
  • Als u het bewijs persoonlijk aanvraagt bij de balie Publiekszaken, krijgt u het direct mee. Anders krijgt u het uittreksel binnen een week thuisgestuurd.
Vraag bewijs van Nederlanderschap aan

  • Om het uittreksel online aan te vragen, heeft u alleen een DigiD nodig.
  • Vraagt u het uittreksel per e-mail of brief aan? Stuur dan met uw verzoek een handtekening mee en een kopie van uw legitimatiebewijs.
  • Vraagt u het uittreksel persoonlijk aan bij de balie? Neem dan uw geldig legitimatiebewijs mee. Let op! De balies zijn alleen nog open op afspraak. Een afspraak maken doet u via het digitale formulier.

De dienstverlening van de afdeling publiekszaken bestaat uit vele onderwerpen waaronder geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizing.
Wij zijn verplicht uw persoonsgegevens te verwerken om onze dienstverlening voor u als inwoner uit te voeren.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken altijd uw naam, adres, woonplaats en Burgerservicenummer. Afhankelijk van het onderwerp waarover u contact heeft met ons verwerken wij nog persoonsgegevens die voor dit onderwerp nodig zijn.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Dit zijn wij verplicht vanuit wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens alleen voor het onderwerp waarover u contact met ons heeft. De medewerkers die hierbij betrokken zijn krijgen uw persoonsgegevens en verwerken die gegevens voor bijvoorbeeld het wijzigen van uw adres of het registreren van de geboorte van uw kind.