Brandveilig gebruik gebouwen

Informatie:

Omgevingswet per 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Binnenkort passen we deze pagina hierop aan. Tot die tijd kunt u met uw aanvraag terecht bij het Omgevingsloket.

 • Basisscholen, zorginstellingen en grotere hotels hebben een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig.
 • Voor het gebruik van andere bouwwerken is een gebruiksmelding genoeg of is helemaal geen vergunning of melding nodig.
 • U kunt een vergunning aanvragen of een melding doen via het omgevingsloket.
 • Wij stellen eisen aan uw aanvraag voor het brandveilig gebruiken van een bouwwerk. De eisen verschillen per aanvraag. Kijk voor meer informatie in artikel 3.3 van de Mor op de website Overheid.nl.     
 • Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van een bouwwerk kost minimaal € 494. Dit tarief geldt voor een gebruiksoppervlakte tot 100m². Daarna geldt een toeslag per m².
Ga naar het Omgevingsloket

Op Omgevingsloket online kunt u de vergunningencheck doen. U ziet dan welke situatie voor u geldt.

Altijd een omgevingsvergunning aanvragen

U vraagt in elk geval een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van een gebouw aan in de volgende situaties:

 • U biedt bedrijfsmatig nachtverblijf aan, aan meer dan 10 personen (zoals in hotels en pensions).
 • U biedt in het kader van zorg nachtverblijf aan, aan meer dan 10 personen (zoals in ziekenhuizen en verpleeghuizen).
 • Er verblijven overdag meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar (zoals in basisscholen en kinderdagverblijven).
 • Er verblijven overdag meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.

Melding doen

U meldt het gebruik van een gebouw bij de gemeente, wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

 • In het gebouw (geen woning) zullen meer dan 50 personen aanwezig zijn (een situatieschets en plattegrondtekening zijn vereist).
 • Er is sprake van gelijkwaardigheid: het gebouw voldoet niet aan de eisen van het Gebruiksbesluit, maar de veiligheid is door extra maatregelen toch even veilig.
 • Het gaat om een woning waarin kamers worden verhuurd (een situatieschets en een plattegrondtekening zijn vereist).

In twee situaties hoeft u geen gebruiksmelding brandveiligheid te doen: U hebt voor dit gebouw een omgevingsvergunning aangevraagd of het gebouw is een één- of meergezinswoning.

Een melding doen is gratis. Aan een vergunningaanvraag zijn mogelijk kosten verbonden. U kunt de melding doen op de pagina.

De Omgevingsdienst De Vallei beoordeelt een omgevingsvergunning brandveilig gebruik binnen 26 weken. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden.

Een melding brandveilig gebruik bouwwerken beoordelen we binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze beslistermijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden.

Met vragen over brandveiligheid kunt u terecht bij Brandweer Gelderland Midden. De brandweer geeft adviezen over brandveilig gebruiken van woningen en openbare gebouwen zoals scholen, zorginstellingen, hotels en winkelcentra.