Briefadres

  • U kunt zich inschrijven op een briefadres als u geen vast woonadres heeft in de gemeente Ede. Bijvoorbeeld als u:
    • korter dan acht maanden naar het buitenland gaat en daarna weer terugkomt.
    • Of als u tijdelijk in een zorginstelling, een blijf-van-mijn-lijfhuis of een gevangenis woont.
  • Een briefadres is altijd tijdelijk. U vraagt het briefadres aan bij de balie Publiekszaken. Let op! De balies zijn alleen nog open op afspraak. Een afspraak maken doet u via het digitale formulier.
  • We beoordelen daarna uw aanvraag.

De dienstverlening van de afdeling publiekszaken bestaat uit vele onderwerpen waaronder geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizing.
Wij zijn verplicht uw persoonsgegevens te verwerken om onze dienstverlening voor u als inwoner uit te voeren.

Welke gegevens verwerken wij

Wij verwerken altijd uw naam, adres, woonplaats en Burgerservicenummer. Afhankelijk van het onderwerp waarover u contact heeft met ons verwerken wij nog persoonsgegevens die voor dit onderwerp nodig zijn.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Dit zijn wij verplicht vanuit wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens alleen voor het onderwerp waarover u contact met ons heeft. De medewerkers die hierbij betrokken zijn krijgen uw persoonsgegevens en verwerken die gegevens voor bijvoorbeeld het wijzigen van uw adres of het registreren van de geboorte van uw kind.