Collecteren en flyeren

 • Wilt u op straat of huis-aan-huis geld of goederen inzamelen of verkopen?
 • Of wilt u donateurs werven voor een goed doel?
 • Dan heeft u een collectevergunning nodig. Deze vergunning kunt u hieronder online aanvragen.
 • Wilt u reclamemateriaal zoals flyers verspreiden?
 • Dan is een vergunning niet nodig.
Direct een collectevergunning aanvragen
Kosten collectevergunning € 10,50

 • Bij het beoordelen van uw aanvraag bekijken wij of de gevraagde periode past in het collecterooster. Zo zorgen we voor spreiding van de collectie-activiteiten
 • Bij grote landelijke acties toetsen wij uw aanvraag aan het advies van het CBF.
 • Staat uw collecte op het collecterooster 2023-2028? Dan hoeft u geen vergunning aan te vragen voor de aan u toegewezen weken op dit rooster.

U heeft geen vergunning nodig bij het verspreiden van reclamemateriaal. Wel moet u zich aan een aantal regels houden.

 • U zorgt ervoor dat u het terrein schoon achterlaat.
 • U gebruikt geen geluidsversterkende apparatuur.
 • U neemt geen standplaats in.

Om vast te stellen dat u de juiste gegevens aan ons verstrekt vragen we uw Burgerservicenummer (BSN), achternaam, postcode, huisnummer, straatnaam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Zo nodig vragen we ook uw Kamer van Koophandel-nummer en bedrijfsgegevens.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de behandeling van uw aanvraag. Ze gaan alleen naar de medewerkers die betrokken zijn bij de afhandeling.