Collecteren

  • U wilt collecteren of verkopen voor een goed doel.
  • Of op straat reclame maken.
  • Dan vraagt u een vergunning aan of u doet een melding.
Direct een melding doen Direct een collectevergunning aanvragen

  • Als u voor een goed doel wilt collecteren of spullen wilt inzamelen of verkopen, of leden of donateurs wilt werven dan vraagt u een vergunning aan. Hiervoor gebruikt u het digitale formulier.
  • Bij het beoordelen van uw aanvraag bekijken wij of de gevraagde periode past in het collecteplan. Zo zorgen we voor spreiding van de collectie-activiteiten.
  • Bij grote landelijke acties toetsen wij uw aanvraag aan het advies van het CBF.
  • Staat uw collecte op het collecterooster 2019-2022, dan hoeft u geen vergunning aan te vragen voor de aan u toegewezen weken op dit rooster.