Evenementenvergunning aanvragen

 • Wilt u een evenement organiseren? Voor sommige evenementen heeft u een vergunning nodig.
 • Soms heeft u alleen een ontheffing nodig voor bijvoorbeeld het schenken van alcohol of het draaien van versterkte muziek.
 • Voor kleinere evenementen is alleen een melding genoeg.
 • Weet u niet zeker wat er nodig is voor uw evenement? Ga dan naar de keuzehulp
 • Vraag uw evenementenvergunning minimaal 8 weken van te voren aan.
 • Een evenementenvergunning vraagt u aan met de knop hieronder.
Aanvraag evenementenvergunning

Onderstaande documenten, die op uw evenement van toepassing zijn, moet u bij de aanvraag als bijlagen mee te sturen:

 1. Zorg dat uw aanvraagformulier volledig is ingevuld. (verplicht)
 2. Een situatieschets met noordpijl, met afmetingen en inrichting van het terrein en de directe omgeving (schaal 1:1000). (verplicht)
 3. Een indelingstekening (op schaal met de maten genoemd) met hierop getekend alle objecten die u plaatst, aan de hand van een duidelijke legenda. Objecten zijn o.a.: tenten, bakwagens, verkoopkramen, toiletvoorzieningen, aggregaten, nooduitgangen, brandblussers, speeltoestellen, tappunten, EHBO posten, geluidsspeakers incl. richting. (verplicht)
 4. Een plattegrond van iedere verblijfsruimte (bijv. bijeenkomsttent, tribune) die bestemd is voor meer dan 150 personen tegelijk. Per verblijfsruimte aangeven:
  • voor hoeveel personen de ruimte beschikbaar is,
  • de gebruiksbestemming,
  • de opstelling van inventaris en inrichtingselementen (opgestelde stands, kramen, schappen, podia en daarmee vergelijkbare inrichtingselementen). Daarbij moet aangewezen zijn waar het volgende is geplaatst (indien aanwezig):
   • brand en rookwerende scheidingsconstructies
   • vluchtroutes
   • draairichting van doorgangen
   • nooduitgangen en vluchtroutes en de breedte daarvan
   • vluchtrouteaanduidingen
   • noodverlichting
   • brandblusvoorzieningen
   • brandweeringang
   • brand en rookwerende scheidingsconstructies
   • vluchtroutes
   • draairichting van doorgangen
   • nooduitgangen en vluchtroutes en de breedte daarvan
   • vluchtrouteaanduidingen
   • noodverlichting
   • brandblusvoorzieningen
   • brandweeringang
 5. Een bouwkundig rapport met tekeningen van de tenten en of tribunes. Of bij een attractie/speeltoestel het RAS-nummer.
 6. Een draaiboek, inclusief op- en afbouwplanning. (verplicht)
 7. Een mobiliteitsplan met de volgende onderdelen:
  • Een tekening / plattegrond met de verkeersmaatregelen die u toepast. Zoals een omleiding, hekken, borden, aanrijroutes voor de hulpdiensten, verkeersregelaars en parkeergelegenheden.
  • Volgt u tijdens het evenementen een route, zoals bij fiets toertochten en slipjachten? Dan moet u op een plattegrond deze route aangeven en hierbij aangeven welke wegen worden afgesloten en waar de verkeersregelaars staan. Ook dient het startpunt, eventuele tussenstops en eindpunt op de kaart worden aangegeven.
  • Postinstructies voor de verkeersregelaars.
 8. Een veiligheidsplan (verplicht):
  • Inhoudelijke is ieder veiligheidsplan anders. Ga naar de website van de veiligheidsregio voor voorbeelden en uitleg.
  • Beveiligingsplan, uitwerking van de inzet van uw beveiligingsbedrijf.
  • Medisch zorgplan, uitwerking van de inzet van het bedrijf die de medische zorg verzorgt.
 9. Bij verkoop zwak-alcoholische dranken:
  • Kopie geldig ID-bewijs en kopie SVH-verklaring van alle leidinggevenden per tappunt.
 10. Aanvullende documenten:
  • Afhankelijk van uw evenement kan het zijn dat u nog andere documenten moet aanleveren. Uw vergunningverlener neemt hier contact met u over op.
 11. Een indelingstekening kamperen met daarop aangegeven het kampeerterrein met de wegen/paden, ontsluitingen, de sanitaire voorzieningen en de afstand tot de kampeermiddelen onderling.

De kosten van een evenementenvergunning hangen onder andere af van:

 • het risico
 • het soort evenement
 • het aantal bezoekers
 • de plaats
 • de bereikbaarheid voor hulpdiensten

De risicoklasse wordt door middel van een puntentelling bepaald.

Risicoklasse A: Standaardevenement met een laag risico en beperkte invloed op de omgeving: € 38.

Risicoklasse B: Aandachtevenement met een verhoogd risico en verhoogde invloed op de omgeving: € 106.

Risicoklasse C: Risicovol evenement met grote invloed op de omgeving: € 318.

Soms heeft u naast een evenementenvergunning ook een ontheffingnodig. Dit geldt bijvoorbeeld bij een evenement met veel geluid of waar alcohol geschonken wordt.
U ontvangt achteraf een factuur met het totaalbedrag voor een vergunning en eventuele ontheffing(en).

 

De evenementenkalender geeft een overzicht van de evenementen in de gemeente Ede. Bekijk de vastgestelde evenementenkalender van 2022 (pdf, 77 KB).

Heeft u uw evenement nog niet aangemeld? Doe dit dan alsnog. U kunt uw evenement aanmelden via een e-mail naar evenementen@ede.nl
Wij controleren dan of datum en locatie beschikbaar zijn aan de hand van de evenementenkalender, en aan de hand van de evenementenvergunning die in de tussentijd bij ons zijn aangevraagd. De evenementen die op de evenementenkalender staan hebben voorrang (qua datum en locatie) op evenementen die later bij ons worden aangemeld.

Evenementen kunnen jaarlijks tot 1 november worden aangemeld voor de evenementenkalender van het daaropvolgende jaar. De evenementenkalender wordt voor 1 december door de burgemeester vastgesteld.

Om vast te stellen dat u de juiste gegevens aan ons verstrekt vragen we uw Burgerservicenummer (BSN), achternaam, postcode, huisnummer, straatnaam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Zo nodig vragen we ook uw Kamer van Koophandel-nummer en bedrijfsgegevens.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de behandeling van uw aanvraag. Ze gaan alleen naar de de medewerkers die betrokken zijn bij de afhandeling