Garantverklaring

  • Uw familielid, vriend of kennis uit het buitenland komt voor korte tijd naar Nederland.
  • U kunt voor deze persoon een garantverklaring tekenen.
  • Deze verklaring is (soms) nodig om een toeristenvisum voor Nederland te kunnen krijgen.
  • In de garantverklaring belooft u eventuele verblijfskosten of schulden van uw bezoeker te betalen, als dat nodig is.
  • Het invullen en ondertekenen van de verklaring doet u bij de balie Publiekszaken. U maakt hiervoor een afspraak bij de balie Publiekszaken.
  • De kosten zijn € 12,15 per verklaring. U betaalt deze kosten voor het legaliseren van uw handtekening: als bewijs dat de handtekening ook echt van u is.
  • De verklaring is maximaal drie maanden geldig.

Neem de volgende documenten mee naar de balie:

  • Uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart)
  • Contant geld of uw pinpas

Partner mee?

Wilt u financieel garant staan voor een vriend of familielid? En bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partner? Dan moet ook uw (geregistreerd) partner samen met u de verklaring tekenen en een geldig legitimatiebewijs meenemen.

Verstrekt u alleen logies (en dus geen garantstelling)? Dan hoeft uw partner niet mee te komen voor de ondertekening. Meer informatie over garant staan voor iemand uit het buitenland vindt u op de website van Rijksoverheid.

Nadat u bij de gemeente bent geweest om uw handtekening op het formulier te legaliseren, vult u thuis de rest van het formulier in en stuurt u deze naar uw bezoeker in het buitenland.  Uw bezoeker kan dan op de website van de Rijksoverheid bekijken of hij/zij een visum aan moet vragen.

De dienstverlening van de afdeling publiekszaken bestaat uit vele onderwerpen waaronder geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizing.
Wij zijn verplicht uw persoonsgegevens te verwerken om onze dienstverlening voor u als inwoner uit te voeren.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken altijd uw naam, adres, woonplaats en Burgerservicenummer. Afhankelijk van het onderwerp waarover u contact heeft met ons verwerken wij nog persoonsgegevens die voor dit onderwerp nodig zijn.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Dit zijn wij verplicht vanuit wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens alleen voor het onderwerp waarover u contact met ons heeft. De medewerkers die hierbij betrokken zijn krijgen uw persoonsgegevens en verwerken die gegevens voor bijvoorbeeld het wijzigen van uw adres of het registreren van de geboorte van uw kind.