Gebruik achternaam wijzigen

 • U bent getrouwd (geweest) of geregistreerd partner (geweest).
 • U wilt de achternaam van uw (ex)partner gebruiken, of juist niet meer.
 • Uw eigen achternaam wijzigt niet: het gaat alleen om het gebruik van uw achternaam.
 • U kunt het gebruik van uw achternaam altijd digitaal aanpassen.
 • Geeft u geen wijziging door na een scheiding, huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan verandert er niets in het gebruik van achternaam.
 • De wijziging van uw naamgebruik is gratis.
Gebruik achternaam wijzigen

Met de verklaring naamgebruik geeft u aan met welke achternaam de overheid u aan moet schrijven. U mag de achternaam van uw partner gebruiken als u getrouwd of geregistreerde partners bent of bent geweest. Wilt u na scheiding of overlijden van de partner uw eigen naam weer gebruiken, dan kunt u dat via hetzelfde proces aangeven.

Digitaal

 • U kunt een digitale aanvraag doen.
 • U ontvangt bijna direct na het aanpassen automatisch een bevestiging per e-mail.

Schriftelijk

 • Stuur uw verzoek, voorzien van uw handtekening en een kopie van uw legitimatiebewijs via de post of ons contactformulier
 • Een schriftelijk verzoek wordt binnen 4 weken afgehandeld, u ontvangt een schriftelijke bevestiging per post.

Persoonlijk

 • U kunt het uittreksel persoonlijk aanvragen. U maakt hiervoor een afspraak bij de balie Publiekszaken.
 • Neem hiervoor uw legitimatiebewijs mee.
 • Uw naamgebruik wordt direct verwerkt en u krijgt een bevestiging mee.

Bent u in een andere gemeente gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Dan kunt u 2 weken na deze datum uw verzoek indienen.

U kunt kiezen voor:

 • Alleen uw eigen naam
 • Alleen de naam van uw partner
 • De naam van uw partner, gevolgd door uw eigen naam
 • Uw eigen naam, gevolgd door de naam van uw partner

Wij verwerken uw keuze in de Basisregistratie Personen (BRP). U krijgt hiervan een schriftelijke bevestiging. Op deze manier zijn andere overheidsorganisaties ook op de hoogte. Zij kunnen dan gebruik maken van de achternaam die u hebt gekozen. U informeert zelf andere instellingen en bedrijven over uw keuze.

Officiële documenten

Op officiële documenten zoals een paspoort of rijbewijs staat altijd uw eigen achternaam (eventueel aangevuld met de naam van uw partner), ook al hebt u een andere achternaam gekozen.

De dienstverlening van de afdeling publiekszaken bestaat uit vele onderwerpen waaronder geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizing.
Wij zijn verplicht uw persoonsgegevens te verwerken om onze dienstverlening voor u als inwoner uit te voeren.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken altijd uw naam, adres, woonplaats en Burgerservicenummer. Afhankelijk van het onderwerp waarover u contact heeft met ons verwerken wij nog persoonsgegevens die voor dit onderwerp nodig zijn.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Dit zijn wij verplicht vanuit wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens alleen voor het onderwerp waarover u contact met ons heeft. De medewerkers die hierbij betrokken zijn krijgen uw persoonsgegevens en verwerken die gegevens voor bijvoorbeeld het wijzigen van uw adres of het registreren van de geboorte van uw kind.