Gemeentegrond kopen

  • Grenst uw grond aan een stuk grond van de gemeente? Dan kunt u dat soms kopen. We noemen deze grond ook wel reststroken.
  • In 2012 is daarnaast het project “Snippergroen” gestart. Hierin pakken wij op projectmatige basis het gebruik van gemeentegrond aan.
  • U kunt alleen gemeentegrond kopen als u de eigenaar bent van het aangrenzende perceel / woning.
  • In de nota Uitgifte reststroken gemeente Ede op de website Overheid.nl leest u alle voorwaarden.
  • Wilt u weten of u een stukje gemeentegrond kunt kopen? Neem dan contact op met ons via info@ede.nl.
  • Vermeld in uw e-mail uw naam en adresgegevens, uw telefoonnummer, uw e-mailadres en uw motivatie om de grond aan te kopen.