Gemeentegrond kopen

  • Het gemeentelijk beleid is om geen gemeentegrond te verkopen of verhuren. Dat gebeurt alleen als de gemeente er belang bij heeft.
  • De voorwaarden voor verkoop of verhuur van gemeentegrond vindt u in de Beleidsnotitie Uitgifte reststroken gemeente Ede.
  • Er gelden vaste prijzen voor verkoop van gemeentegrond.
  • Wilt u weten of het perceel wat u wenst aan te kopen verkoopbaar is en onder welke voorwaarden? Stuur dan uw verzoek met een kadastrale kaart waarop u aangeeft wat u wenst aan te kopen en uw motivatie naar info@ede.nl onder vermelding van “verzoek aankoop reststrook”.

Voor reststroken bij woningen en gebruik als tuin geldt een vaste prijs van € 135,- per m² kosten koper met een minimum bedrag van € 3.500,- per transactie (2023). Dit bedrag geldt tot een oppervlakte van 50 m². Daarboven stelt de waarderingscommissie de prijs vast aan de hand van de locatie specifieke feiten en omstandigheden. De waarde van de reststroken is afhankelijk van de ligging, de waardevermeerdering van het onroerend door de uitbreiding, bebouwingsmogelijkheid en de functie van de grond. De waarderingscommissie bepaalt aan de hand van deze vier criteria de prijs op het moment van aanvraag.

Verhuur

Bij eventuele verhuur geldt dat voor de jaarhuur wordt gerekend met een percentage van 3,75% die wordt vermenigvuldigd met het aantal m² en de geldende prijs (€ 135,- en >50 m²= op basis van taxatie).

Welke gegevens vragen wij van u?

Wanneer u belangstelling heeft om gemeentegrond te kopen vragen wij uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Indien we overgaan tot verkoop vragen wij ook uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum- en plaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Wanneer u belangstelling heeft, hebben we gegevens nodig om inhoudelijk op uw e-mail te kunnen reageren. Als wordt overgegaan tot verkoop aan u hebben wij deze gegevens nodig voor het opstellen en uitvoeren van de koopovereenkomst.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens alleen voor de beantwoording van uw interesse of de verkoop van gemeentegrond aan u. De medewerkers die betrokken zijn bij de verkoop van gemeentegrond ontvangen uw persoonsgegevens.