Grafsteen plaatsen

  • Wilt u een gedenkplaat of een ander soort grafbedekking plaatsen bij een graf dan heeft u daarvoor een vergunning nodig.
  • De steenhouwer of begrafenisondernemer vraagt de vergunning aan bij de gemeente. U mag dit ook zelf doen.
  • U krijgt binnen een week een reactie op uw aanvraag.
  • U of de steenhouwer meldt het plaatsen van het gedenkteken minimaal 24 uur van tevoren bij de beheerder van de begraafplaats. De naam van de beheerder staat op de vergunning.
  • Voor het plaatsen van een gedenkteken op een openbare plek heeft u toestemming nodig van het college van burgemeester en wethouders.
Vergunning grafbedekking aanvragen

  • Uw gedenkteken voldoet aan de vastgestelde maten van het graf.
  • Uw gedenkteken bestaat uit duurzame en eventueel milieuvriendelijke materialen.
  • U houdt zich aan de regels die in de wet Nadere Regels staan.
  • De grafbedekking doet geen afbreuk aan het aanzien van de begraafplaats.

Welke gegevens verwerken wij van u?

Voor uw aanvraag om vergunning voor het plaatsen van grafbedekking verwerken wij uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Deze gegevens verwerken wij om te kunnen reageren op uw aanvraag.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens alleen voor de behandeling van uw aanvraag. De medewerkers die betrokken zijn bij de afhandeling van uw aanvraag ontvangen de aanvraag en uw persoonsgegevens.