Grafsteen plaatsen

  • Wilt u een gedenkplaat of een ander soort grafbedekking plaatsen bij een graf dan heeft u daarvoor een vergunning nodig.
  • De steenhouwer of begrafenisondernemer vraagt de vergunning aan bij de gemeente. U mag dit ook zelf doen.
  • U krijgt binnen een week een reactie op uw aanvraag.
  • U of de steenhouwer meldt het plaatsen van het gedenkteken minimaal 24 uur van tevoren bij de beheerder van de begraafplaats. De naam van de beheerder staat op de vergunning.
  • Voor het plaatsen van een gedenkteken op een openbare plek heeft u toestemming nodig van het college van burgemeester en wethouders.
Vergunning grafbedekking aanvragen