Handhavingsverzoek indienen

Omgevingsdienst de Vallei (OddV) controleert namens de gemeente of bedrijven en inwoners zich aan de geldende regels houden op het gebied van bouwen en milieu. Bent u van mening dat de regels worden overtreden? Dan kunt u een verzoek om handhaving doen. Op de website van de OddV leest u aan welke voorwaarden een handhavingsverzoek moet voldoen. 

Een handhavingsverzoek dient u in bij de gemeente. U kunt uw verzoek tot handhaving schriftelijk insturen naar:

College van Burgemeester en Wethouders
Onderwerp: Handhavingsverzoek
Postbus 9022
6710 HK Ede