Horecabedrijf

 • U wilt een horecabedrijf starten, overnemen, uitbreiden of veranderen. Dan heeft u een of meerdere vergunningen nodig. Die kunt u aanvragen en wijzigen via de knop hieronder. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig. U kunt dit aanvragen via de website van eHerkenning.
 • U heeft een horecabedrijf als u bedrijfsmatig etenswaren, (alcoholische) dranken, overnachtingen of tabaksproducten verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld een hotel, slijterij, restaurant, café, snackbar, afhaalzaak, discotheek, buurthuis of clubhuis zijn.
 • Op basis van de Wet Bibob en ons Bibob-beleid voeren wij een Bibob-onderzoek uit bij uw horeca-aanvraag.
 • Wilt u een Bed & Breakfast starten? Kijk voor meer informatie op ondernemen.ede.nl
Vergunningen aanvragen of wijzigen

Alcoholwetvergunning

Het aanvragen van een alcoholwetvergunning kost € 592. Het wijzigen van een alcoholwetvergunning kost € 296.

Exploitatievergunning

Het aanvragen van een exploitatievergunning (in combinatie met een alcolholwetvergunning) kost € 296.

Wijzigen leidinggevende

Het wijzigen van leidinggevende kost € 148 per aanvraag.

Terras

Het aanvragen van een horeca exploitatievergunning kost € 592.
Heeft u ook een terras? Dan zijn de kosten € 666.

U betaalt daarnaast huur aan de gemeente als het terras op gemeentegrond staat.

Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaat

Het aanvragen van een aanwezigheidsvergunning kost:

- voor één kansspelautomaat voor één jaar € 56,50

- voor twee kansspelautomaten voor één jaar € 113,50

- voor één kansspelautomaat voor vier jaar € 226,50

- voor twee kansspelautomaten voor vier jaar € 453

U heeft in ieder geval een exploitatievergunning nodig om een horecabedrijf te starten. Daarnaast zijn er nog een aantal vergunningen die u misschien nodig heeft. Dit is afhankelijk van wat u wilt met uw horecabedrijf.

 • U vraagt deze vergunningen in een keer aan via het formulier hierboven.
 • Wil u iets wijzigen in uw vergunning? Dat doet u ook via hetzelfde formulier.
 • De behandeling van een aanvraag duurt acht weken. Deze termijn kan eenmalig met maximaal acht weken worden verlengd.

Exploitatievergunning

Bij ieder horecabedrijf, ongeacht welke vorm deze heeft, is een exploitatievergunning verplicht. U krijgt een vergunning als u aan de eisen voldoet die staan beschreven in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Wat heeft u nodig bij een aanvraag voor een exploitatievergunning?

 • Kopieën van geldige legitimatiebewijzen van alle eigenaren en andere personen die als leidinggevenden optreden.
 • Een situatieschets op schaal (1:100) van uw horecabedrijf inclusief terras.

Alcoholwetvergunning

Verkoopt u in uw horecabedrijf alcoholische dranken? En worden deze in uw horecabedrijf opgedronken? Dan heeft u een alcoholwetvergunning nodig (voorheen Drank- en Horecavergunning) nodig. Dit geldt ook voor instellingen van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke en godsdienstige aard.

Wat heeft u nodig bij een aanvraag voor een alcoholwetvergunning?

 • Kopieën van geldige legitimatiebewijzen van alle eigenaren en andere personen die als leidinggevenden optreden.
 • Een situatieschets op schaal (1:100) van uw horecabedrijf inclusief terras.
 • Een kopie van de verklaring sociale hygiëne van alle eigenaren en andere personen die als leidinggevenden optreden.
 • Een kopie van de ondertekende arbeidsovereenkomst van alle leidinggevende.

Wel verkopen, niet schenken

Levensmiddelenbedrijven en cafetaria’s mogen zonder alcoholwetvergunning zwak alcoholhoudende drank verkopen. Maar dat mag niet ter plekke opgedronken worden. Verstrekken mag, inschenken en opdrinken mag niet.

Terras

Als u een terras wilt plaatsen bij uw horecabedrijf op uw eigen terrein of in de openbare ruimte, dan vraagt u dit aan bij uw aanvraag voor een exploitatievergunning. Heeft u al een exploitatievergunning? Dan kunt u dit ook apart aanvragen. Wij wijzigen dan uw exploitatievergunning.

Wat heeft u nodig bij een aanvraag voor een terras?

Deze documenten moet u bij de aanvraag voor deze vergunning meesturen:

 • Tekening op schaal (1:100) waar het terras op is ingetekend.

Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaat

Voor het plaatsen van een kansspelautomaat in uw horecabedrijf heeft u een aanwezigheidsvergunning nodig.

Wat heeft u nodig bij een aanvraag  voor een aanwezigheidsvergunning kansspelautomaat?

Deze documenten moet u bij de aanvraag voor deze vergunning meesturen:

 • Een scan of kopie van de overeenkomst met de kansspelautomatenexploitant.
 • Een situatieschets op schaal (1:100) van uw horecabedrijf met daarop ingetekend de locatie van de speelautomaten.

De kansspelautomaten moeten zo geplaatst zijn dat direct toezicht mogelijk is. Een kansspel kan alleen geplaatst worden in een hoog-drempelige inrichting.

Heeft u al een vergunning, maar komt er een andere leidinggevende? Dan hoeft u niet een nieuwe vergunning aan te vragen. U vraagt een wijziging van leidinggevende aan via het formulier “Vergunningen aanvragen of wijzigen”.  

Voorwaarden leidinggevenden

Een leidinggevende moet minimaal 21 jaar oud zijn, staat niet onder curatele en is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag. Dit betekent dat hij/zij geen strafbare feiten heeft gepleegd, waardoor hij/zij onvoldoende in staat is om verantwoord alcohol te verstrekken.

Welke documenten moet u meesturen?

Welke documenten u mee moet sturen ligt aan het soort organisatie.

Commerciële organisatie

Bij uw aanvraag stuurt u per leidinggevende de volgende stukken mee:

 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs.
 • Een kopie van de geldende en ondertekende arbeidsovereenkomst.
 • Een kopie van de verklaring sociale hygiëne.

Paracommerciële instelling

Bij uw aanvraag stuurt u per leidinggevende de volgende stukken mee:

 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs.
 • Een kopie van de verklaring sociale hygiëne.

Bij paracommerciële horeca staan er minimaal twee leidinggevende op de vergunning.

Op basis van de Wet Bibob en ons Bibob-beleid voeren wij een Bibob-onderzoek uit bij uw horeca-aanvraag. Daarmee kunnen wij de integriteit van uw onderneming en de betrokken personen controleren. Voorbeelden van aan te leveren documenten zijn financiële stukken, overeenkomsten en belastinggegevens. De Bibob-toetsing is een verplicht onderdeel van uw aanvraag.

Welke gegevens vragen wij van u?

Wij vragen altijd om uw Burgerservicenummer (BSN), achternaam, postcode, huisnummer, straatnaam, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, Kamer van Koophandel-nummer en bedrijfsgegevens. Het kán zijn dat wij meer gegevens nodig hebben, omdat uw aanvraag niet duidelijk of concreet genoeg is. Dan leest u dit in de brief of e-mail die u van ons ontvangt.

Waarom vragen we deze gegevens?

Deze gegevens hebben wij nodig om u te kunnen identificeren en op uw aanvraag te reageren.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de behandeling van uw aanvraag. De medewerkers die betrokken zijn bij de afhandeling van uw aanvraag ontvangen uw aanvraag en uw gegevens.