Houtstook

Wanneer u thuis uw houtkachel of haard aansteekt, ontstaat er rook. Datzelfde gebeurt als u uw barbecue met hout of een vuurkorf aansteekt. Die rook bevat schadelijk stoffen, zoals fijnstof. Dit fijnstof veroorzaakt luchtvervuiling en kan schade aan uw gezondheid en die van anderen opleveren. Als stoker kunt u zelf maatregelen nemen om de mogelijke overlast voor uzelf en anderen te verkleinen.

Er zijn veel factoren van invloed op de mate van stookoverlast. Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud van de kachel en schoorsteen. Maar ook stookgedrag, het vochtgehalte van hout, het type kachel/barbecue/vuurkorf en een onvolledige verbranding kunnen extra overlast veroorzaken. Daarnaast zijn de weersomstandigheden van belang door de verspreiding van de rookgassen.

Kijk altijd op www.stookwijzer.nu voordat u gaat stoken en stook niet bij een stookalert.

Wat kunt u doen bij overlast door houtrook?

Zit u ’s zomers in de rook van de vuurkorf van de buren, of slaat 's winters de rook van een open haard even verderop bij u naar binnen? Probeer er altijd eerst samen uit te komen. Een goed gesprek en simpele maatregelen om beter te stoken kan een stuk schelen in de overlast. Uit onderzoek blijkt dat tweederde van de houtstokers wel maatregelen wil nemen om overlast te beperken. Zij zijn bijvoorbeeld bereid om de barbecue te vervangen door een schonere, of de vuurkorf, open haard of houtkachel minder vaak aan te doen. Als een gesprek onvoldoende oplevert, kunt u bij ons een melding maken van overlast.

Meld overlast van houtrook

Komt u er samen niet uit? Het is ook mogelijk om buurtbemiddeling in te schakelen.

Meer weten over wat u kunt doen bij overlast? Kijk op de website van Milieu Centraal voor een stappenplan. 

Wanneer u in huis uw houtkachel, pelletkachel of open haard aansteekt, ontstaat er rook. Die rook bevat schadelijke stoffen, waaronder fijnstof. Deze schadelijke stoffen veroorzaken luchtvervuiling en kunnen schade aan de gezondheid van uzelf en anderen in uw omgeving opleveren. Ook wanneer u de rook niet meer ziet. Stook daarom liever niet of zo min mogelijk. Wilt u toch de houtkachel, pelletkachel of open haard aansteken? Met de tips hieronder kunt u de uitstoot van schadelijke stoffen beperken:

 1. Raadpleeg eerst Stookwijzer.nu. Laat de houtkachel, pelletkachel of open haard uit bij windstil of mistig weer. Op zulke dagen blijft de rook hangen en heeft u rondom het huis veel luchtvervuiling en rook- en geuroverlast. Kijk daarom altijd op de Stookwijzer voordat u gaat stoken en stook niet bij een stookalert.
 2. Stook alleen droog hout. Vochtig hout brandt niet goed en geeft extra rook en fijnstof. Zelf hout hakken? Droog het hout minstens 2 jaar. Het hout is droog als het gebarsten is of als de bast loslaat. Gebruik een vochtmeter om te meten of het hout een vochtigheidsgehalte tussen 15 en 20% heeft. En gebruik haardhout met het FSC- of PEFC-keurmerk. Dat garandeert dat het uit verantwoord beheerd bos komt.
 3. Stook geen geverfd of geïmpregneerd hout: bij verbranding komen zware metalen vrij. Het is daarom verboden om bewerkt hout te verbranden. Ook (spaan)plaat en laminaatvloeren horen níét in de houtkachel of open haard vanwege de lijm die erin zit. Stook ook geen papier en karton. Het geeft veel rook en vliegas en is daarom zelfs verboden als brandstof.
 4. Raadpleeg instructies: de manier van ontsteken van de kachel is van grote invloed op het beperken van (schadelijke) uitstoot in de opstartfase en kan per toestel verschillen. Volg daarom altijd de instructies bij de kachel of haard voor het vullen en aansteken van het vuur. Als instructies ontbreken, gebruik dan de Zwitserse methode om vuur aan te steken: plaats het hout kruislings op elkaar, van dikke blokken hout onderin naar dunne losse houtjes en aanmaakmateriaal bovenop. Maak het vuur van bovenaf aan en niet van onderop, zoals veel mensen doen.
 5. Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar goed vegen. Dit is ook een stuk veiliger: u heeft dan minder kans op een schoorsteenbrand.
 6. Zorg voor volledige luchttoevoer. Het hout kan dan beter verbranden waardoor u minder schadelijke stoffen heeft zoals fijnstof en koolmonoxide. Laat het vuur niet 'smoren'; het hout verbrandt dan niet volledig waardoor er meer schadelijke stoffen ontstaan. Ga bij de vakexpert (of handleiding) na wat de specifieke werkwijze is voor uw haard of kachel.
 7. Houd ventilatieroosters tijdens het stoken open (of zet een raampje open). Vooral bij oudere kachels is het belangrijk dat het vuur lucht kan aantrekken, zodat de rook via de schoorsteen kan worden afgevoerd en er geen schadelijke stoffen blijven hangen. Bij nieuwe kachels wordt vaak automatisch de lucht van buiten aangevoerd. Wordt het binnen te warm met de houtkachel aan? Stook dan met minder hout.
 8. Controleer regelmatig of u goed stookt: een goed vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen en er komt bijna geen rook uit de schoorsteen. Oranje vlammen en donkere rook geven aan dat de verbranding niet goed is: zorg dan voor meer luchtaanvoer.

Naast bovenstaande tips is het belangrijk dat uw kachel past bij de ruimte en op de goede manier is aangesloten op het rookkanaal en schoorsteen.

 • Zorg voor een kachel met de juiste grootte voor uw huis.
  Bij een te grote kachel wordt het al snel te warm tijdens het stoken. Gaat u het vuur dan ‘smoren’, dan komen er meer schadelijke stoffen vrij. Op internet zijn verschillende sites te vinden met een rekentool of een grafiek waarmee u kunt berekenen welk formaat kachel past bij uw huis. Een specialist kan advies op maat geven voor uw situatie.
 • Stem het rookkanaal en schoorsteen af.
  Laat het rookkanaal en de schoorsteen goed afstemmen op uw haard of kachel door een erkende installateur. U voorkomt hiermee schoorsteenbrand. Door een te kort rookkanaal of een regenkap op het rookkanaal, kan de rook zich niet goed verspreiden. Hierdoor heeft u rondom uw huis luchtvervuiling en rook- en geuroverlast.

Wanneer u een terrashaard, vuurkorf of barbecue aansteekt, ontstaat er rook. Die rook bevat schadelijke stoffen, waaronder fijnstof. Deze schadelijke stoffen veroorzaken luchtvervuiling en kunnen schade aan de gezondheid van uzelf en anderen in uw omgeving opleveren. Ook wanneer u de rook niet meer ziet. Stook daarom liever niet of zo min mogelijk. Wilt u toch de terrashaard, vuurkorf of barbecue aansteken? Met de tips hieronder kunt u de uitstoot van schadelijke stoffen beperken.

 1. Raadpleeg eerst Stookwijzer.nu. Laat de terrashaard, vuurkorf of barbecue uit bij windstil of mistig weer. Op zulke dagen blijft rook hangen en dat kan plaatselijk veel luchtvervuiling en rook- en geuroverlast veroorzaken. Kijk daarom altijd op de Stookwijzer voordat u gaat stoken en stook niet bij een stookalert.
 2. Gebruik alleen schoon hout dat goed gedroogd is. Vochtig hout verbrandt onvolledig, waardoor er meer schadelijke stoffen vrijkomen dan bij goed gedroogd hout. Hout moet minimaal 2 jaar drogen. Gebruik een vochtmeter om te meten of het hout een vochtigheidsgehalte tussen 15 en 20% heeft.
 3. Stook geen geïmpregneerd of geverfd hout, daarbij komen schadelijke stoffen vrij. Het is daarom verboden om bewerkt hout te verbranden. Ook verbranden van snoeihout of afval is verboden.
 4. Gebruik brandbare blokken van geperst hout, zonder toevoegingen. Deze zijn het minst schadelijk. Gebruik blokken met het FSC- of PEFC-keurmerk. Stapel ze losjes, zodat er veel zuurstof bij kan. Zo kan het hout volledig verbranden en komen er minder schadelijke stoffen vrij.
 5. Een elektrische barbecue geeft nauwelijks (rook)overlast voor de omgeving. Dat is een betere keuze dan een barbecue op houtskool. Toch kan in alle barbecues giftige rook ontstaan doordat vocht en vet uit het vlees druipt en verbrandt in de vlammen. Dat kunt u voorkomen door een barbecue te gebruiken met een vet opvangplaatje.