Inschrijving vanuit buitenland

 • U komt vanuit het buitenland (weer) in Nederland wonen.
 • U wilt zich inschrijven op een woonadres in Ede.
 • U meldt zich dan binnen vijf dagen na uw aankomst in Nederland bij de balie Publiekszaken. Hiervoor maakt u een afspraak via het digitale formulier.
 • Meer informatie vindt u in de brochure Basisregistratie Personen op de website van de Rijksoverheid.

U kunt zich inschrijven als u legaal in Nederland bent. Dit heet rechtmatig verblijf. Uw verblijf is rechtmatig als:

 • u de Nederlandse nationaliteit heeft;
 • u de nationaliteit heeft van een ander land uit de Europese Unie;
 • u een geldige verblijfsvergunning heeft;
 • u de beslissing op uw aanvraag van een verblijfsvergunning in Nederland mag afwachten.

Blijft u voor langer dan 4 maanden in Ede wonen? Dan moet u zich inschrijven bij de gemeente. U moet zich persoonlijk inschrijven binnen 5 dagen na uw aankomst. Dit moet ook als u om een andere reden niet meer op een Nederlands adres ingeschreven staat, bijvoorbeeld als u dakloos was, en nu wel een woonadres heeft. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de balie Publiekszaken.

Verblijft u voor 4 maanden of minder in de gemeente en heeft u een BSN nodig? Dan moet u zich inschrijven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Hiervoor moet u een afspraak maken bij een RNI-loket. Dit kan u niet doen bij de balie Publiekszaken.

Naar een afspraak neemt u de volgende documenten mee:

 • Uw geldige identiteitsbewijs
 • Een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt.
 • Documenten die bewijzen dat u hier woont, zoals een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van de woning. Het is belangrijk dat u bij die verklaring ook een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner meeneemt.
 • Originele documenten van levensgebeurtenissen uit uw tijd in het buitenland, zoals een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte of echtscheidingsakte. Eventueel voorzien van apostille of legalisatie. Ga naar de website Nederland Wereldwijd voor meer informatie daarover.
 • Deze documenten moeten in Engelse, Franse, Duitse of Nederlandse taal zijn opgesteld. Is dat niet het geval, dan moet het document zijn vertaald in het Nederlands door een beëdigd vertaler.

Soms heeft u extra documenten nodig bij uw inschrijving:

 • U gaat bij iemand inwonen/samenwonen: dan moet u schriftelijk toestemming hebben van de hoofdbewoner van het adres.
 • U verhuist vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten: dan neemt u ook een bewijs van uitschrijving mee.

De dienstverlening van de afdeling publiekszaken bestaat uit vele onderwerpen waaronder geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizing.
Wij zijn verplicht uw persoonsgegevens te verwerken om onze dienstverlening voor u als inwoner uit te voeren.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken altijd uw naam, adres, woonplaats en Burgerservicenummer. Afhankelijk van het onderwerp waarover u contact heeft met ons verwerken wij nog persoonsgegevens die voor dit onderwerp nodig zijn.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Dit zijn wij verplicht vanuit wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens alleen voor het onderwerp waarover u contact met ons heeft. De medewerkers die hierbij betrokken zijn krijgen uw persoonsgegevens en verwerken die gegevens voor bijvoorbeeld het wijzigen van uw adres of het registreren van de geboorte van uw kind.