Kabels en leidingen in openbare grond

  • U bent een nutsbedrijf of telecombedrijf en u wilt werkzaamheden aan kabels en leidingen in de openbare grond uitvoeren. Of uw bedrijf is ingeschakeld om deze werkzaamheden uit te voeren voor een netbeheerder.
  • Hiervoor moet u instemmingsbesluit aanvragen of melding doen, ook als het spoedwerkzaamheden zijn. Bij een instemmingsbesluit geeft de gemeente akkoord voor de werkzaamheden.
  • Dit doet u via de onderstaande knoppen.
  • Voor het instemmingsbesluit betaalt u € 414,23 aan leges. Voor een melding betaalt u € 55,43 aan leges.
Instemmingsbesluit aanvragen Melding doen