Kabels en leidingen in openbare grond

 • U bent een nutsbedrijf of telecombedrijf en u wilt werkzaamheden aan kabels en leidingen in de openbare grond uitvoeren. Of uw bedrijf is ingeschakeld om deze werkzaamheden uit te voeren voor een netbeheerder.
 • Hiervoor moet u instemmingsbesluit aanvragen of melding doen, ook als het spoedwerkzaamheden zijn. Bij een instemmingsbesluit geeft de gemeente akkoord voor de werkzaamheden.
 • Dit doet u via de onderstaande knoppen.
 • Voor het instemmingsbesluit betaalt u €414,23 aan leges. Voor een melding betaalt u €55,43 aan leges.
Instemmingsbesluit aanvragen Melding doen

Melding

U doet een melding als:

 • de totale tracélengte van uw werkzaamheden niet langer is dan zes meter. Ook kruist het geen wegen, watergangen of groenvoorzieningen zoals parken en boomgroepen en u plaatst geen voorzieningen op de grond; of
 • u werkzaamheden verricht aan kabels en/of leidingen die al in de grond liggen; of
 • u maximaal twee opbrekingen maakt met elk een afmeting van twee vierkante meter.

Melding bij spoedreparaties

Moet u een spoedreparatie doen? Daarvoor doet u vooraf een melding. Als een melding vooraf niet mogelijk is, moet de melding uiterlijk binnen een werkdag na de start van de uitvoering worden gedaan, mét een goede motivering.

Instemmingsbesluit

In alle andere gevallen vraagt u om een instemmingsbesluit.

 • Binnen acht weken na uw aanvraag ontvangt u een reactie.
 • Bij een melding ontvangt u binnen vijf dagen een reactie.
 • Het instemmingsbesluit is een jaar geldig. Binnen dat jaar tijd doet u via bovenstaande knop een graafmelding op het moment dat u aan het werk gaat. Dit doet u minimaal vijf dagen van te voren. 
 • De goedgekeurde melding moet aanwezig zijn tijdens de werkzaamheden. Dit is het bewijs dat wij de werkzaamheden goedkeuren.