Kap- en snoeihout verbranden

 • U mag geen kap- en snoeihout verbranden in de open lucht.
 • Woont u in het buitengebied, dan kunt u een ontheffing aanvragen voor het verbanden van kap- en snoeihout tussen 1 november en 30 april.
 • Deze ontheffing vraagt u digitaal aan via onderstaande button. U heeft hiervoor DigiD nodig.
 • Stuur een duidelijke situatietekening (schaal 1:1.000) mee van het terrein waar u het kap- en snoeihout wilt verbranden.
 • De aanvraag van deze ontheffing is gratis.
 • De gemeente beslist binnen zes weken over uw aanvraag.
Aanvragen ontheffing Kap- en snoeihout

Aan de ontheffing zijn regels verbonden. Dit zijn de belangrijkste regels:

 • Alleen verbranden tussen 1 november en 30 april.
 • Alleen stoken bij weersomstandigheden waarbij geen gevaar of hinder voor de omgeving of het milieu ontstaat.
 • Geen andere materialen dan kap- en snoeihout verbranden.
 • Tijdens het branden is er een toezichthouder van 18 jaar of ouder aanwezig en zijn er blusmiddelen aanwezig.
 • Of kap- en snoeihout verbrand mag worden, is afhankelijk van de droogte-index die geldt op het moment dat u  daadwerkelijk wilt gaan verbranden. Op de website www.vggm.nl kunt u de natuurbrandthermometer raadplegen over hoe droog het is en of u uw kap- en snoeihout mag verbranden.
 • Alleen verbranden op grond die in eigendom is van degene aan wie de ontheffing is verleend. Tenzij de desbetreffende grondeigenaar (schriftelijk) toestemming heeft verleend om op zijn grond te verbranden.
 • Ruim as- en verbrandingsresten binnen een week op.
 • De brandplaats moet minimaal 10 meter van een watergang en 50 meter van bebouwing of landschappelijke beplanting liggen.