Kinderopvang starten

 • Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau beginnen in de gemeente Ede?
 • Uw kindcentrum moet dan voldoen aan een aantal vergunningen. Zonder de juiste vergunningen kunt u geen aanvraag doen bij de gemeente.
 • Neem voor informatie over vergunningen altijd eerst contact op met de balie Bouwen, Wonen en Milieu via telefoonnummer: 14 0318 of kom langs.
 • Let op! Het aanvragen van de nodige vergunningen kan 26 weken duren.
 • Heeft u de juiste vergunningen? Dan vraagt u toestemming aan bij gemeente Ede. Dat heet een aanvraag voor exploitatie kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau.
 • Het aanvraagformulier vindt u op de website van Rijksoverheid en via onderstaande button.
 • Dit formulier stuurt u digitaal naar de gemeente Ede.
 • Als u toestemming krijgt, ontvangt u een positief besluit van het college van burgemeester en wethouders.
 • U krijgt ook een uniek nummer, waarmee u in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) komt te staan.

Neemt u een bestaande kinderopvang over? Meldt u zich dan ook aan bij de gemeente via het aanvraagformulier. Veranderen de gegevens van uw kinderopvang? Geef dat ook aan ons door. Dat doet u met een wijzigingsformulier. Deze vindt u via onderstaande button.

Aanvragen of wijzigen Neem contact op

U kunt pas een aanvraag indienen voor exploitatie als u zeker weet dat u voldoet aan de lokale regelgeving. Dat betekent dat u de juiste vergunningen heeft. Pas als u de juiste vergunningen heeft, kunt een een aanvraag bij ons doen. Het gaat de volgende omgevingsvergunningen:

 • De binnen- en de buitenspeelruimte moeten passen in het bestemmingplan.
 • Uw accommodatie moet voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit.
 • Het gebouw moet voldoen aan de brandveiligheidseisen.

Neem contact op met gemeente Ede op telefoonnummer 14 0318 en vraag naar de balie Bouwen, Wonen en Milieu. U kunt ook langskomen bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu. Let op! De balies zijn alleen nog open op afspraak. Een afspraak maken doet u via het digitale formulier.