Kinderopvang starten

  • Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau beginnen in de gemeente Ede?
  • Uw kindcentrum moet dan voldoen aan een aantal vergunningen. Zonder de juiste vergunningen kunt u geen aanvraag doen bij de gemeente.
  • Neem voor informatie over vergunningen altijd eerst contact op met de balie Bouwen, Wonen en Milieu via telefoonnummer: 14 0318 of kom langs.
  • Let op! Het aanvragen van de nodige vergunningen kan 26 weken duren.
  • Heeft u de juiste vergunningen? Dan vraagt u toestemming aan bij gemeente Ede. Dat heet een aanvraag voor exploitatie kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau.
  • Het aanvraagformulier vindt u op www.rijksoverheid.nl (via onderstaande button).
  • Die stuurt u digitaal naar de gemeente Ede.
  • Als u toestemming krijgt, ontvangt u een positief besluit van het college van burgemeester en wethouders.
  • U krijgt ook een uniek nummer, waarmee u in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) komt te staan.

Neemt u een bestaande kinderopvang over? Meldt u zich dan ook aan bij de gemeente via het aanvraagformulier. Veranderen de gegevens van uw kinderopvang? Geef dat ook aan ons door. Dat doet u met een wijzigingsformulier. Die vindt u via onderstaande button.

Aanvragen of wijzigen Neem contact op