Laadpalen en elektrisch rijden

  • Als u uw elektrische auto niet op eigen terrein kunt parkeren, dan kunt u een openbare laadpaal aanvragen.
  • Het aanvragen van een openbare laadpaal is gratis.
  • Op de Kaart Openbare Laadpalen ziet u waar openbare laadpalen staan.
  • Op deze pagina leest u meer over (openbare) laadpalen in onze gemeente.
Openbare laadpaal aanvragen Kaart met openbare laadpalen

Als u uw elektrische auto niet op eigen terrein kunt parkeren, dan kunt u een openbare laadpaal aanvragen. Het aanvragen van een openbare laadpaal is gratis. U betaalt wel voor het opladen van uw elektrische auto aan een openbare laadpaal.

Voorwaarden

U kunt een openbare laadpaal aanvragen als:

  • u geen plek hebt om de auto op eigen terrein te parkeren
  • u woont in de gemeente Ede of u werkt hier minimaal 20 uur per week
  • u bezit of leaset een elektrische of plug-in hybride auto

Aanvragen

U kunt een openbare laadpaal aanvragen via de knop hierboven. U vraagt de openbare laadpaal digitaal aan bij onze vaste contractpartner Vattenfall InCharge. Het plaatsen van een laadpaal duurt vanaf het moment van aanvraag doorgaans 4 tot 6 maanden. Vanwege de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet zien we dat de doorlooptijd van aanvraag tot plaatsing op sommige locaties langer duurt. Voor vragen over de voortgang van uw aanvraag kunt u terecht bij Vattenfall Incharge via openbaar.laden@vattenfall.com.

Op de Kaart Openbare Laadpalen ziet u waar openbare laadpalen staan en welke locaties in voorbereiding zijn.

Regels parkeerplekken bij laadpalen

Bij de laadpalen is minimaal één van de twee laadplekken gereserveerd voor het laden van elektrische voertuigen. Hier mag u alleen parkeren tijdens het laden. Als uw accu vol is verplaatst u de auto naar een gewone parkeerplek, zodat iemand anders gebruik kan maken van de laadpaal. Bij veel gebruik van de laadpaal wordt ook de tweede parkeerplek gereserveerd.

Voor het laden bij openbare laadpalen in een betaald parkeren- of vergunningengebied geldt dat u, net zoals andere parkeerders, parkeergeld moet betalen of in het bezit moet zijn van een vergunning.

Bij storingen of schade aan de openbare laadpaal neemt u contact op met de beheerder (en niet met de gemeente). De gegevens van de beheerder en het storingsnummer staan op de laadpaal vermeld. In Ede staan laadpalen van:

Elektrisch rijden draagt bij aan schonere lucht, minder geluidsoverlast en minder CO2-uitstoot. Daarom moedigen we als gemeente het elektrisch rijden aan. Dit doen we onder andere door het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte. Er worden steeds meer openbare laadpalen in Ede geplaatst zodat u niet met een lege accu komt te staan. Ook bij u in de buurt. Om alle elektrische voertuigen te kunnen opladen zijn in Ede in 2025 naar schatting ruim 700 openbare laadpalen nodig.

Waar en wanneer plaatsen we de laadpalen?

We gaan niet al deze laadpalen in één keer plaatsen. We plaatsen ze als ze nodig zijn. Als beide laadpunten van een bestaande laadpaal veel gebruikt worden (verbruik van meer dan 8.000 kWh/jaar) plaatsen we een extra laadpaal in de buurt. Zo groeit ons openbare laadnetwerk mee met het aantal elektrische auto’s.

Samen met inwoners hebben we gekeken waar we tot 2025 deze laadpalen het beste kunnen plaatsen. Op de ‘Kaart Openbare Laadpalen’ ziet u de plekken waar de laadpalen komen te staan. Voordat een laadpaal wordt geplaatst wordt er een verkeersbesluit genomen. Dit besluit wordt gepubliceerd op www.ede.nl/bekendmakingen. Als u op de hoogte wilt blijven van de besluiten bij u in de buurt kunt u zich aanmelden bij de e-mailservice van berichten over uw buurt.

Wilt u een oplaadpunt op uw eigen terrein? Dan kunt u terecht bij een lokaal installatiebedrijf. Als u uw elektrische auto op eigen terrein kunt parkeren, dan moet u die zoveel mogelijk opladen op eigen terrein. Zo voorkomen we een toename van de parkeerdruk in de openbare ruimte. Laadpunten op eigen terrein zijn meestal aangesloten op de meterkast van een woning of bedrijf.

Laadkabel over de stoep

Het is vanwege aansprakelijkheid bij schade of letsel en onjuist gebruik van een openbare parkeerplek niet toegestaan om:

  • een eigen laadpaal in de openbare ruimte te plaatsen
  • de auto te parkeren in de openbare ruimte en vervolgens op te laden via een laadpaal die op eigen terrein staat. Waarbij de laadkabel over het trottoir of de openbare weg loopt (ook niet met behulp van bijvoorbeeld een kabelgoot)

Laadpalen bij VVE’s

Elektrisch rijders die in een Vereniging van Eigenaren (VvE) een eigen parkeerplaats hebben, komen niet in aanmerking voor het aanvragen van een openbare laadpaal. Om VvE's op weg te helpen is er de brochure 'Laadoplossingen voor elektrische auto’s binnen de VvE'. Hierbij hoort ook een juridische toolkit. Download de brochure en toolkit op de website van VvE laden. VvE’s met eigen parkeergelegenheid kunnen met subsidie een adviesrapport laten opstellen voor het aanleggen van één of meer oplaadpunten. Dit advies kan helpen om tot een afgewogen en positief besluit over laadpunten binnen een VvE te komen.