Melding activiteit

 • Voor sommige activiteiten heeft u geen vergunning of ontheffing nodig, maar is het doen van een melding voldoende.
 • Via de formulieren op deze pagina kunt u een melding doen.
 • Doe uw melding minimaal 10 werkdagen van tevoren.
 • Het doen van een melding is gratis.
Formulier melding klein evenement Formulier geluidsmelding Formulier melding straatoptreden Formulier melding klein kansspel

Organiseert u een kleinschalige activiteit in de buurt of op straat? Dan hoeft u meestal alleen een melding te doen. Bekijk de onderstaande voorwaarden.

 • Er niet meer dan 100 bezoekers tegelijk zijn.
 • Uw activiteit geeft geen geluidsoverlast.
 • Uw activiteit wordt gehouden tussen 9.00 uur en 23.00 uur of op zondag tussen 13.00 uur en 17.00 uur.
 • Uw activiteit vindt niet plaats op een doorgaande weg waarbij een afzetting nodig is of een belemmering kan vormen voor het verkeer en hulpdiensten.
 • Er zijn geen andere evenementen in de directe omgeving.
 • Er is geen andere vergunning of ontheffing vereist.
 • U plaatst slechts kleine objecten op niet meer dan 10m².
 • Uw activiteit is geen mountainbiketocht in een natuurgebied. Hiervoor heeft u een vergunning nodig.

Doe uw melding minimaal tien werkdagen van tevoren. Lever een indelingstekening in bij uw melding waarop u intekent wat u gaat plaatsen.

Organisatie klein evenement

 • Gebruik voor het afsluiten van de straat het liefst hekken en/of verkeersborden.
 • Gebruik geen afzetlint.
 • Ruim na afloop afval op. Laat de plek zo achter als u hem aantrof.

U kunt afzethekken en dranghekken reserveren bij de gemeente. Meer informatie over het reserveren vindt u op de pagina afzetmaterialen.

Organiseert uw onderneming of stichting een binnenactiviteit en denkt u meer geluid te maken dan is toegestaan? Denk aan livemuziek in een café. Doe dan een geluidsmelding.

 • U doet deze melding uiterlijk tien werkdagen van tevoren.
 • U kunt deze melding maximaal twaalf keer per jaar doen.
 • Deze melding is gratis.
 • Na een melding mag u tot twaalf uur ’s nachts meer geluid maken dan normaal is toegestaan.

Wilt u optreden als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, gids of met een draaiorgel? Doe dan een melding straatoptreden.

 • U doet deze melding uiterlijk 10 werkdagen van tevoren.
 • Deze melding is gratis.

Voor een loterij of bingo is soms een vergunning nodig. Komt het prijzenpakket niet boven de 1.550 euro? Dan is een melding voldoende.

Voorwaarden voor een melding:

 • Alleen een bestuurslid van een Nederlandse vereniging kan een klein kansspel of bingo melden.
 • De vereniging moet minimaal drie jaar bestaan.
 • De vereniging moet een duidelijk omschreven doel hebben. Dat doel mag niet het organiseren van kansspelen zijn.
 • U doet deze melding uiterlijk 10 werkdagen van tevoren.
 • Deze melding is gratis.

Kijk voor meer informatie op de pagina Loterij en kansspel.

Om vast te stellen dat u de juiste gegevens aan ons verstrekt vragen we uw Burgerservicenummer (BSN), achternaam, postcode, huisnummer, straatnaam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Zo nodig vragen we ook uw Kamer van Koophandel-nummer en bedrijfsgegevens.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de behandeling van uw aanvraag. Ze gaan alleen naar de de medewerkers die betrokken zijn bij de afhandeling.