Meldpunt problemen met verhuurders

 • Zoekt of huurt u een woning of een andere woonruimte in Ede en heeft u problemen met de verhuurder?
 • Er zijn zeven regels waar een verhuurder zich aan moet houden. Voor verhuur aan arbeidsmigranten gelden nog twee extra regels. Al deze regels staan in de Wet goed verhuurderschap. De regels gaan bijvoorbeeld over woon-discriminatie, intimidatie en borg.
 • De regels gelden ook voor verhuurbemiddelaars en werkgevers van arbeidsmigranten. Hierna noemen we deze groepen samen ook verhuurder.
 • Als een verhuurder zich niet aan de regels houdt, kunt u hiervan melding maken bij ons. Dit kan ook anoniem, maar dan kunnen we u minder goed helpen.
 • Vaak kunnen wij u helpen. Bijvoorbeeld door u de juiste informatie te geven. Of door een verhuurder aan te spreken op zijn of haar gedrag. Samen met u onderzoeken we hoe we u het beste kunnen helpen. Als wij niets voor u kunnen betekenen, verwijzen we u door naar de organisatie die u wel kan helpen.
 • De regels gelden voor de reguliere verhuur van een woonruimte en voor de verhuur van een verblijfsruimte aan arbeidsmigranten. Is de verhuurder een woningcorporatie of woningstichting? U mag dit bij ons melden, maar helaas kunnen wij u niet verder helpen. U kunt daarom het beste een melding maken bij de woningcorporatie of de woningstichting zelf.
 • Voor meer informatie over de Wet Goed Verhuurderschap bekijkt u de uitlegvideo. De video is ook beschikbaar in het Engels Bulgaars Pools Roemeens en Spaans
Maak een melding

Een verhuurder mag kandidaat-huurders niet verschillend behandelen. Iedereen moet een eerlijke kans maken op een huurwoning. Dat doet een verhuurder door:

 • een heldere selectieprocedure te gebruiken die voor iedereen duidelijk is.
 • van tevoren duidelijk te maken op basis van welke voorwaarden een huurder uitgekozen wordt.
 • uit te leggen waarom de uiteindelijke huurder gekozen is en waarom er niet is gekozen voor de andere kandidaat-huurders.

Een verhuurder mag een huurder niet intimideren. Intimidatie betekent: het oproepen van angst om iemands gedrag te sturen.

Een voorbeeld: u heeft een klacht over de verhuurder van uw woning en bespreekt dit met hem of haar. De verhuurder dreigt het huurcontract op te zeggen of de elektriciteit af te sluiten. Dit is intimidatie en mag niet.

Een verhuurder mag niet meer dan twee maanden de kale huurprijs aan borg vragen. De kale huurprijs is de huurprijs zonder bijkomende kosten zoals gas, water en licht.

Als een huurder de huurovereenkomst opzegt, moet de verhuurder de borg binnen twee weken na de einddatum van de overeenkomst terugbetalen.

De afspraken die een huurder met een verhuurder maakt, moeten op papier staan. Dit heet een schriftelijke huurovereenkomst.

Een verhuurder moet een huurder informeren over:

 • de rechten en plichten van de huurder die niet in de huurovereenkomst staan.
 • de af­spra­ken over een even­tu­e­le borg.
 • de re­gels over de ser­vi­ce­kos­ten die in rekening worden gebracht.
 • de con­tact­ge­ge­vens van de be­heer­der van de woning of woonruimte.
 • de con­tact­ge­ge­vens van het meld­punt van de gemeente, waar de huurder terecht kan als er problemen zijn met de verhuurder.

Servicekosten zijn kosten die boven op de kale huur komen. Bijvoorbeeld voor gas, water en elektriciteit.

De servicekosten moeten eerlijk zijn. Een verhuurder moet ieder jaar (binnen zes maanden na het einde van het jaar) een overzicht van de servicekosten aan de huurder geven of opsturen.

Het huurcontract mag niet vastzitten aan een arbeidscontract. Een arbeidsmigrant krijgt dus een aparte huurovereenkomst en een aparte arbeidsovereenkomst.

De rechten en plichten die in de huurovereenkomst staan, moeten in een taal geschreven zijn die de arbeidsmigrant begrijpt.

Een verhuurbemiddelaar mag maar één keer bemiddelingskosten vragen. Als een verhuurder al bemiddelingskosten heeft betaald, dan hoeft een huurder niet ook bemiddelingskosten te betalen.

Welke gegevens vragen wij van u?

Wij vragen altijd om uw naam en e-mailadres. Als u via de telefoon contact wilt houden over de melding dan vragen wij ook uw telefoonnummer. Als u via de post contact wilt houden over uw melding dan vragen wij ook uw adresgegevens. Daarnaast vragen wij om de naam van de verhuurder en het adres van de huurwoning. Het kán zijn dat wij meer gegevens nodig hebben, omdat uw melding niet duidelijk of concreet genoeg is. Dan leest u dit in de ontvangstbevestiging die u van ons ontvangt.

Waarom vragen we deze gegevens?

Deze gegevens hebben wij nodig om uw melding te kunnen behandelen en beoordelen. U mag een melding ook anoniem doen, maar dan kunnen we u minder goed helpen.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens alleen voor het behandelen en beoordelen van uw melding. De medewerkers die betrokken zijn bij de behandeling van uw melding ontvangen uw melding en uw gegevens.