Nederlandse nationaliteit opgeven

  • U wilt afstand doen van uw Nederlandse nationaliteit.
  • U bent 18 jaar of ouder en heeft ook een andere nationaliteit.
  • U regelt dit bij de balie Publiekszaken. U moet hiervoor een afspraak maken. Dit doet u via het digitale formulier.
  • Neem uw geldige identiteitsbewijs en bewijs van uw andere nationaliteit mee.
  • U verklaart afstand te doen van uw Nederlandse nationaliteit.
  • Deze verklaring geldt ook voor eventuele minderjarige kinderen als zij geen andere Nederlandse ouder hebben.

De dienstverlening van de afdeling publiekszaken bestaat uit vele onderwerpen waaronder geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizing.
Wij zijn verplicht uw persoonsgegevens te verwerken om onze dienstverlening voor u als inwoner uit te voeren.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken altijd uw naam, adres, woonplaats en Burgerservicenummer. Afhankelijk van het onderwerp waarover u contact heeft met ons verwerken wij nog persoonsgegevens die voor dit onderwerp nodig zijn.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Dit zijn wij verplicht vanuit wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens alleen voor het onderwerp waarover u contact met ons heeft. De medewerkers die hierbij betrokken zijn krijgen uw persoonsgegevens en verwerken die gegevens voor bijvoorbeeld het wijzigen van uw adres of het registreren van de geboorte van uw kind.