Nederlandse nationaliteit opgeven

  • U wilt afstand doen van uw Nederlandse nationaliteit.
  • U bent 18 jaar of ouder en heeft ook een andere nationaliteit.
  • U regelt dit bij de balie Publiekszaken. Let op! De balies zijn alleen nog open op afspraak. Een afspraak maken doet u via het digitale formulier.
  • Neem uw geldige identiteitsbewijs en bewijs van uw andere nationaliteit mee.
  • U verklaart afstand te doen van uw Nederlandse nationaliteit.
  • Deze verklaring geldt ook voor eventuele minderjarige kinderen als zij geen andere Nederlandse ouder hebben.