Onderscheiding aanvragen

 • Kent u iemand die zich inzet voor een ander of een bijzondere prestatie heeft geleverd?
 • Wilt u deze persoon daarvoor in het zonnetje zetten?
 • Daar zijn verschillende onderscheidingen voor.
 • Iemand voordragen voor een onderscheiding doet u bij de gemeente.
 • Dit kan via de onderstaande knoppen.

Een Koninklijke onderscheiding is ook wel bekend als het lintje. Het is een koninklijk schouderklopje voor iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor de Nederlandse samenleving. De lintjes worden ieder jaar uitgereikt op de laatste werkdag voor Koningsdag. Dat noemen we de Lintjesregen. De aanvraag voor een lintje in 2024 moet voor 1 juli 2023 bij ons binnen zijn.

U kunt een Koninklijke onderscheiding aanvragen voor:

 • iemand zich vrijwillig inzet, bijvoorbeeld voor de kerk, sportvereniging of als mantelzorger;
 • iemand die een opvallende prestatie leverde op het gebied van sport, kunst of wetenschap.

Bij het voordragen voor een lintje geldt een aantal voorwaarden. De persoon die u voordraagt:

 • woont in Ede;
 • levert al langere tijd een bijdrage aan de samenleving;
 • voert de activiteiten nog steeds uit of is daar minder dan een jaar geleden mee gestopt.

Voor mensen die iets bijzonders hebben gedaan voor de Edese samenleving zijn er gemeentelijke onderscheidingen. De burgemeester of een wethouder reikt de onderscheiding uit tijdens een (openbare) bijeenkomst.

Jan Hilgerspenning

De Jan Hilgerspenning delen we uit als blijk van waardering en dankbaarheid aan personen, teams of organisaties die:

 • tenminste tien jaar:
  • zich vrijwillig hebben ingezet voor een stichting of vereniging in de Edese samenleving;
  • initiatiefnemer of organisator zijn van een evenement dat meerdere keren plaats vond in de gemeente Ede en bekend is geworden;
  • een persoonlijk initiatief uitvoeren voor hun wijk of buurt wat een positief effect heeft op de omgeving;
  • een bijzondere bijdrage leveren op het gebied van mantelzorg.
 • een bijzondere prestatie op hoog nationaal niveau hebben geleverd.

Medaille van verdienste

De medaille van verdienste geven we als blijk van grote waardering en dankbaarheid aan personen of aan instellingen die:

 • langdurig:
  • vrijwillig een bijzondere bijdrage leveren aan de hele Edese samenleving;
  • maatschappelijk op een bijzondere manier invulling aan hun taak gaven, ten gunste van de Edese samenleving.
 • een bijzondere prestatie op nationaal of internationaal niveau hebben geleverd op het gebied van cultuur, sport of iets anders.

Erepenning

Deze uitzonderlijke gemeentelijke onderscheiding kan het college van B en W uitdelen als blijk van zeer grote waardering en dankbaarheid aan een persoon of een instelling die van zeer bijzondere betekenis is geweest voor de hele gemeente Ede en haar inwoners.

Ereburgerschap

Deze zeer uitzonderlijke benoeming kan in overleg met de gemeenteraad van Ede worden toegekend.

Aanvraagprocedure

De kandidaat dient van onbesproken gedrag te zijn.

 • Bij de Jan Hilgerspenning bekijkt de burgemeester het voorstel met de wethouder die gaat over het onderwerp dat in de aanvraag centraal staat. De burgemeester beslist of iemand de Jan Hilgerspenning ontvangt.
 • Bij de medaille van verdienste en erepenning adviseert een adviescommissie het college van B en W over de aanvraag van een gemeentelijke onderscheiding. Daarna beslist het college of de kandidaat een onderscheiding ontvangt. Ook nemen zij een besluit over de hoogte van de onderscheiding.
 • Bij het Ereburgerschap adviseert een adviescommissie het college van B en W. Het college toetst de aanvraag bij de gemeenteraad en neemt een besluit over de toekenning.

Vraag een onderscheiding op tijd aan. Houd rekening met een doorlooptijd van drie maanden.

Jeugdlintje de Pluim is een gemeentelijke onderscheiding speciaal voor kinderen en jongeren van zes tot en met zestien jaar. Zij krijgen een Pluim als ze zich op een of andere manier inzetten voor de Edese samenleving. Tijdens een feestelijke bijeenkomst reikt de burgemeester de jeugdlintjes van Ede uit.

Kinderen en tieners komen bijvoorbeeld in aanmerking voor een Pluim:

 • als zij langere tijd vrijwilligerswerk doen;
 • voor het organiseren van activiteiten voor een goed doel of voor de buurt;
 • voor het bieden van hulp aan ouderen of personen die daar behoefte aan hebben;
 • als zij een reddingsactie doen;
 • voor het opzetten van een hulpactie voor anderen in problemen;
 • als zij nationaal kampioen zijn geworden op het gebied van sport of cultuur. Een heel team kan natuurlijk ook een Pluim ontvangen.

Voorwaarden

Bij het voordragen voor een jeugdlintje geldt een aantal voorwaarden. Het kind of de jongere die u voordraagt:

 • woont in de gemeente Ede;
 • doet de activiteiten nog steeds of is daar minder dan een jaar geleden mee gestopt;
 • is kampioen in de hoogste klasse op nationaal of internationaal niveau.

Aanvraagprocedure

De kandidaat moet van onbesproken gedrag te zijn. De jury van de jeugdlintjes adviseert het college van B en W over de aanvraag van de onderscheiding. Het college beslist of de kandidaat het jeugdlintje De Pluim ontvangt.

Welke gegevens verwerken wij van u?

Bij een voordracht voor een Koninklijke Onderscheiding:

Wanneer u iemand voordraagt voor een gemeentelijke onderscheiding worden van u de volgende gegevens verwerkt:

 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • relatie met degene die u voordraagt
 • ondersteuningsbrieven (van u en/of andere personen)

Van degene die u voordraagt worden de volgende gegevens verwerkt:

 • naam, adres, woonplaats
 • BSN
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Burgerlijke staat
 • Ook trekken wij gegevens over goed levensgedrag na bij de politie en door middel van internetonderzoek

Waarom verwerken we deze gegevens?

Deze gegevens hebben wij nodig om uw voordracht in behandeling te kunnen nemen en om vervolgens te kunnen beoordelen of de onderscheiding verstrekt kan worden.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens alleen voor de behandeling van uw voordracht om te bepalen of over kan worden gegaan tot onderscheiden. De medewerkers die betrokken zijn bij Koninklijke en Gemeentelijke onderscheidingen ontvangen uw gegevens en die van de voorgedragen persoon.

Voordragen Koninklijke onderscheiding Voordragen Gemeentelijke onderscheiding Voordragen Pluim