Oprit of inrit aanleggen

 • U heeft onvoldoende ruimte om uw auto of caravan bij uw huis te parkeren en wilt hiervoor een oprit bij uw woning aanleggen.
 • U heeft daarvoor een omgevingsvergunning nodig.
 • Ook als u een bestaande inrit wilt veranderen heeft u een omgevingsvergunning nodig.
 • Deze vraagt u aan bij het omgevingsloket. Daarvoor heeft u DigiD nodig.
 • Let op! Niet in alle gevallen kunt u een inrit of oprit aanleggen. Zo is bij een woning maximaal één oprit toegestaan. Lees alle onderstaande voorwaarden goed door.  
 • Uw aanvraag wordt behandeld door Omgevingsdienst De Vallei.
 • Als u zakelijk een omgevingsvergunning aan wilt vragen, gebruikt u eHerkenning. U regelt de eHerkenning via deze website.
Naar het Omgevingsloket

U krijgt in de meeste gevallen toestemming voor het aanleggen van een oprit. Hieronder vindt u de voorwaarden voor het aanleggen van een oprit:

 • bij een woning is maximaal één oprit toegestaan;
 • de oprit ligt naast uw woning;
 • de oprit levert geen verlies van openbare parkeerplekken of groen op;
 • de oprit past in het straatbeeld;
 • de oprit past binnen de regels van het Omgevingsplan. Heeft u hier vragen over? Dan kunt u ook langskomen bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu. Op onze contactpagina vindt u onze openingstijden.
 • de oprit ligt meer dan 5 meter vanaf een kruispunt;
 • de diepte van de oprit is minimaal 5 meter;
 • de breedte van de oprit is minimaal 3 meter en niet meer dan 5 meter.

Voor een oprit bij een bedrijf gelden andere afmetingen:

 • Voor kantoorpanden is de breedte van de oprit maximaal 6 meter.
 • Voor overige bedrijven is dit maximaal 12 meter.

 1. U vraagt een omgevingsvergunning voor een inrit aan via het Omgevingsloket.
 2. Bij uw aanvraag voegt u een situatietekening op schaal (maximaal 1:1.000), met de afmetingen van de aansluiting op de openbare weg.
 3. De Omgevingsdienst neemt uw aanvraag in behandeling nadat zij het volledig ingevulde aanvraagformulier en alle benodigde bijlage hebben ontvangen.
 4. De Omgevingsdienst beslist binnen acht weken. Deze termijn mag eenmalig worden verlengd met maximaal zes weken.

Kosten inritvergunning 2024

 • Het in behandeling nemen van uw aanvraag kost € 149 per aanvraag.
 • Daarnaast rekenen we extra kosten voor het aanleggen van de uitweg/inrit.
 • Voor het verbreden van een uitweg met één strekkende meter of minder tijdens een reconstructie of onderhoud van een weg, rekenen we ook extra kosten.

Deze bedragen zijn exclusief eventuele bijkomende kosten, bijvoorbeeld voor het verplaatsen van een lichtmast, een put of verwijderingskosten voor een boom.