Overlijden aangeven

 • Meestal doet de begrafenisondernemer aangifte van overlijden. U kunt de aangifte ook zelf doen bij de balie Publiekszaken. Let op! De balies zijn alleen nog open op afspraak. Een afspraak maken doet u via het digitale formulier.
 • Een overlijden geeft u binnen 6 werkdagen aan.
 • Dit doet u bij de gemeente waarin het overlijden plaatsvond.
 • Overlijdt iemand in het buitenland, die in onze gemeente woont? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.
Kosten 2024  
Overlijdensakte € 16,60
*U krijgt geen geld terug als u het verkeerde uittreksel aanvraagt, als het uittreksel achteraf niet nodig blijkt of als u het uittreksel in Ede aanvraagt en Ede het uittreksel niet heeft.

Als begrafenisondernemer doet u digitaal aangifte van overlijden. Voor de digitale aangifte heeft u eHerkenning nodig (minimaal 2+). Dit vraagt u aan via de website van eHerkenning. Het is niet mogelijk om aangifte van overlijden te doen via de post of e-mail.

Doet u voor de eerste keer digitaal aangifte in de gemeente Ede? Dan vult u eerst het digitale aanmeldformulier voor begrafenisondernemers in. We beoordelen uw aanmelding en zetten vervolgens uw gegevens in ons systeem. Hierna kunt u aangifte van overlijden doen.

Aangifte van overlijden

Als begrafenisondernemer kunt u het overlijden aangeven via het formulier voor aangifte van overlijden.

Overige aangiften

Als begrafenisondernemer kunt u in het geval van lijkvinding aangifte doen via het digitaal formulier voor lijkvinding.

Stappenplan

 • U betaalt het uittreksel burgerlijke stand via iDeal.
 • Wij maken de akte op.
 • U ontvangt in de meeste gevallen dezelfde werkdag het uittreksel of andere documenten per e-mail. Wij sturen u de documenten ook per post.
 • Lever de B-envelop en de A-verklaring voor het einde van de maand bij ons in. Dit kan aan de balie of per post.

Als familielid kunt ook aangifte van overlijden doen. Dit doet u bij de balie Publiekszaken. U neemt dan het volgende mee:

 • Geldig identiteitsbewijs van uzelf;
 • Verklaring van overlijden;
 • Verklaring over de oorzaak van het overlijden in een gesloten envelop (voor het CBS);
 • Trouwboekje (niet verplicht).

Aan de balie geeft u deze documenten af en u betaalt voor de overlijdensakte.

De dienstverlening van de afdeling publiekszaken bestaat uit vele onderwerpen waaronder geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizing.
Wij zijn verplicht uw persoonsgegevens te verwerken om onze dienstverlening voor u als inwoner uit te voeren.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken altijd uw naam, adres, woonplaats en Burgerservicenummer. Afhankelijk van het onderwerp waarover u contact heeft met ons verwerken wij nog persoonsgegevens die voor dit onderwerp nodig zijn.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Dit zijn wij verplicht vanuit wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens alleen voor het onderwerp waarover u contact met ons heeft. De medewerkers die hierbij betrokken zijn krijgen uw persoonsgegevens en verwerken die gegevens voor bijvoorbeeld het wijzigen van uw adres of het registreren van de geboorte van uw kind.