Paramotorvliegen, ballonvaren en andere luchtvaart

 • U heeft een verklaring van geen bezwaar nodig, als u wilt opstijgen of landen met bijvoorbeeld een paramotor, een luchtballon of als u een luchtvaartshow organiseert.
 • Wij toetsen uw aanvraag aan criteria op het gebied van openbare orde en veiligheid.
 • Voldoet uw aanvraag aan deze criteria? Dan krijgt u een verklaring van geen bezwaar om deze locatie te mogen gebruiken.
 • Aan deze verklaring van geen bezwaar worden voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden staan in de verklaring.
 • De verklaring geldt alleen voor degene die de verklaring aanvraagt en is locatiegebonden.
 • U vraagt een verklaring van geen bezwaar aan via onderstaande button.
 • De kosten voor de aanvraag bedragen € 32,50.
 • De aanvraag doet u minimaal acht weken van tevoren.
 • Maakt de reden van uw aanvraag deel uit van een evenement? Dan heeft u misschien ook een evenementenvergunning nodig.
Aanvraagformulier

Bij de aanvraag stuurt u in elk geval mee:

 • een brief waaruit de toestemming blijkt van de eigenaar van het terrein waar u wilt opstijgen en landen;
 • de contactgegevens van de terreineigenaar;
 • een afbeelding van een kaart waarop de locatie duidelijk herkenbaar is aangegeven.

U kunt tijdens het invullen van het aanvraagformulier uw gegevens niet tussentijds opslaan. Als u een kwartier geen actie onderneemt, moet u opnieuw beginnen. Verzamel daarom vooraf de gevraagde informatie.

 • U maakt een 24-uurs melding ‘voor een paramotor-trike, helikopter’ door het formulier 24-uursaanvraagformulier in te vullen (zie hierboven).
 • U ontvangt van ons direct na uw melding een bevestiging van uw aanvraag. Uw melding wordt beoordeeld als een kennisgeving in het kader van openbare orde en veiligheid.
 • Als we vragen hebben of als het niet akkoord is, dan nemen we telefonisch contact met u op.

Welke gegevens vragen wij van u?

Wij vragen altijd om uw Burgerservicenummer (BSN), achternaam, postcode, huisnummer, straatnaam, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en PH-nummer. Als dat aan de orde is vragen we ook uw Kamer van Koophandel-nummer en bedrijfsgegevens. Het kán zijn dat wij meer gegevens nodig hebben, omdat uw aanvraag niet duidelijk of concreet genoeg is. Dan leest u dit in de brief of e-mail die u van ons ontvangt.

Waarom vragen we deze gegevens?

Deze gegevens hebben wij nodig om u te kunnen identificeren en op uw aanvraag te reageren.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de behandeling van uw aanvraag. De medewerkers die betrokken zijn bij de afhandeling van uw aanvraag ontvangen uw aanvraag en uw gegevens.