Paramotorvliegen, ballonvaren en andere luchtvaart

  • U heeft een verklaring van geen bezwaar nodig, als u wilt opstijgen of landen met bijvoorbeeld een paramotor, een luchtballon of als u een luchtvaartshow organiseert.
  • Wij toetsen uw aanvraag aan criteria op het gebied van openbare orde en veiligheid.
  • Voldoet uw aanvraag aan deze criteria? Dan krijgt u een verklaring van geen bezwaar om deze locatie te mogen gebruiken.
  • Aan deze verklaring van geen bezwaar worden voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden staan in de verklaring.
  • De verklaring geldt alleen voor degene die de verklaring aanvraagt en is locatiegebonden.
  • U vraagt een verklaring van geen bezwaar aan via onderstaande button.
  • De kosten voor de aanvraag bedragen € 32,50.
  • De aanvraag doet u minimaal acht weken van tevoren.
  • Maakt de reden van uw aanvraag deel uit van een evenement? Dan heeft u misschien ook een evenementenvergunning nodig. Op deze pagina leest u daar meer over.
Aanvraagformulier