Parkeervergunning of -ontheffing

  • In sommige delen van Ede heeft u een parkeervergunning of ontheffing nodig om uw auto (tijdelijk) te mogen parkeren, dat noemen we parkeersectoren. Ook heeft u in sommige delen van Ede een ontheffing nodig om ergens in te mogen rijden.
  • Op deze kaart ziet u of uw wijk een parkeersector is.
  • Er zijn verschillende soorten vergunningen en ontheffing voor bewoners, hun bezoekers of bedrijven. En speciale vergunningen voor zorgverleners, huisartsen en verloskundigen.
  • U kunt uw vergunning of ontheffing voor 2024 aanvragen via de knop hieronder.
Parkeervergunning/ontheffing aanvragen

Kosten parkeervergunning of -ontheffing voor bewoners 2024

Soort Tarief excl. leges Tarief incl. leges
Parkeervergunning sector 1 t/m 9 € 99,72 € 119,69
Eerste parkeervergunning sector 11 € 0 € 19,97
Tweede parkeervergunning sector 11 € 23,64 € 43,61
Derde (of meer) parkeervergunning sector 11 € 99,72 € 119,69
Parkeervergunning betaald parkeerterrein Ede-Centrum € 99,72 € 119,69
Parkeerontheffing blauwe zone Keetmolenwijk € 0 € 73,43
Parkeerontheffing overige blauwe zones € 0 € 19,97
Tijdelijke parkeervergunning voor verhuizen/klussen € 0 € 19,97
De kosten van een parkeervergunning of -ontheffing zijn afhankelijk van het soort vergunning. U betaalt voor 2024 wel altijd leges van € 19,97 (of € 73,43 voor de Keetmolenwijk) per product.

Kosten bezoekerskaart 2024

Soort Tarief excl. leges Tarief incl. leges
Bezoekerskaart sector 1 t/m 9 € 37,35 € 56,10
Bezoekerskaart sector 11 € 0 € 18,75

Een parkeervergunning, bezoekerskaart of parkeerontheffing voor de verschillende sectoren en andere gebieden vraagt u digitaal aan via de knop hierboven. U kunt inloggen met uw DigiD of Eherkenning2+.

U vraagt een vergunning aan voor een kalenderjaar. Vraagt u de vergunning gedurende het jaar aan, dan betaalt u de legeskosten en een bedrag dat gelijk is aan de resterende maanden.

Het wijzigen van het kenteken kunt u doen via de button bovenaan deze pagina. U kunt kosteloos kentekens toevoegen of wijzigen. Ook kunt u, zo vaak als u wilt, wisselen tussen de door u opgegeven kentekens. U bent zelf verantwoordelijk voor het activeren van het juiste kenteken.

Kenteken toevoegen

Bij uw aanvraag kunt u maar 1 kenteken instellen. Na de aanvraag en betaling kunt u dit product terugvinden bij uw documenten. Hier kunt u kosteloos meer kentekens instellen of wijzigen. Het aantal kentekens is afhankelijk van het gekozen product, maar minimaal 2.

Kenteken wijzigen

Na het opvoeren van een 2e kenteken ontvangt u een mail. In de mail vindt u een link, inlog en code. U klikt op de link en activeert het kenteken waarmee u op dat moment wil parkeren. U kunt, zo vaak als u wilt, wisselen tussen de door u opgegeven kentekens. U bent zelf verantwoordelijk voor het activeren van het juiste kenteken.

Het kenteken wordt gelijk aangepast, er is dus geen tijdelijke vergunning als overbrugging meer nodig.

Uw parkeervergunning of bezoekerskaart zegt u op door in te loggen via de knop hierboven. Daar ziet u ook gelijk of geld terug kunt krijgen.

Welke gegevens verwerken wij van u?

Wij verwerken uw naam, adres, woonplaats, BSN (Burgerservicenummer) en kenteken.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Deze gegevens hebben wij nodig om te kunnen beoordelen of een parkeervergunning/parkeerontheffing wordt toegekend.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens alleen voor de behandeling van uw aanvraag. De medewerkers die betrokken zijn bij de afhandeling van uw aanvraag ontvangen de aanvraag en uw persoonsgegevens.