Paspoort of identiteitskaart aanvragen

 • Een paspoort of identiteitskaart vraagt u tijdens openingstijden persoonlijk aan bij de balie Publiekszaken. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
 • Als u vaak naar het buitenland reist en veel visa en reisstempels in uw paspoort krijgt, kunt u een zakenpaspoort aanvragen.
 • U kunt het document de zesde werkdag na aanvraag persoonlijk ophalen. Haal het binnen 3 maanden na uw aanvraag op. Daarna wordt het vernietigd.
 • Voor personen vanaf 18 jaar is het identiteitsbewijs tien jaar geldig. Voor personen jonger dan 18 jaar is het identiteitsbewijs vijf jaar geldig.
Kosten paspoort en identiteitskaart  
(Zaken)paspoort vanaf 18 jaar € 77,75
(Zaken)paspoort voor kinderen tot 18 jaar € 58,80
Identiteitskaart vanaf 18 jaar € 70,30
Identiteitskaart voor kinderen tot 18 jaar € 37,95
Vluchtelingenpaspoort* € 58,80
Vreemdelingenpaspoort* € 58,80
Extra kosten spoedaanvraag € 52,95
* De aanvraag van een vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort duurt momenteel 10 tot 12 werkdagen. Spoedaanvragen voor deze documenten zijn tijdelijk niet mogelijk.

Neem de volgende documenten mee naar de balie:

 • Alle identiteitsbewijzen (paspoort, identiteitskaart) die u heeft, ook als ze zijn verlopen.
 • Eén kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen. De eisen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Aanvullende regels voor kinderen

 • Kinderen moeten mee bij het aanvragen én ophalen van hun identiteitsbewijs. Bij het ophalen van een document is geen aanwezigheid van een ouder nodig.
 • Neem alle identiteitsbewijzen van uw kind mee, ook als ze zijn verlopen.
 • Voor paspoort tot 18 jaar of identiteitskaart tot 12 jaar: neem een ingevuld formulier Toestemming afgifte paspoort of identiteitskaart voor minderjarige (pdf, 42 KB) mee.
 • Neem ook een origineel identiteitsbewijs (geen kopie) van beide ouders of van degene(n) die het gezag over het kind heeft/hebben mee.

 • U kunt tijdens openingstijden een spoedaanvraag doen bij de balie Publiekszaken. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
 • Voor een spoedaanvraag betaalt u extra kosten.
 • Vóór 14.00 uur een spoedaanvraag ingediend? U kunt het identiteitsbewijs meestal de volgende werkdag vanaf 10.00 uur afhalen.
 • Na 14.00 uur een spoedaanvraag gedaan? Dan kunt u het de tweede werkdag na aanvraag ophalen.
 • Als u op zaterdag een spoedaanvraag doet, kunt u uw document meestal op dinsdag ophalen.

Noodpaspoort

Is een spoedaanvraag niet snel genoeg? Dan kunt u bij de Koninklijke Marechaussee een noodpaspoort aanvragen. Neem eerst contact op met de ambassade of het consulaat van het land waar u naartoe wilt reizen met een noodpaspoort. Sommige landen accepteren namelijk geen noodpaspoort of eisen daarnaast een visum in het noodpaspoort.

Meer informatie vindt u op de website van de Koninklijke Marechaussee.

Als uw paspoort of identiteitskaart of rijbewijs gestolen of verloren is, meldt u dit bij de balie Publiekszaken. U hoeft niet naar de politie om aangifte te doen. In plaats daarvan maakt u bij de gemeente een proces-verbaal op.

U kunt meteen de aanvraag doen voor een nieuw paspoort of identiteitskaart wanneer het oude document in de gemeente Ede is aangevraagd.

Als u uw verloren document heeft aangevraagd in een andere gemeente, dan controleren wij uw identiteit bij die gemeente. Dit kan een paar dagen duren, waardoor de aanvraag niet altijd gelijk ingediend kan worden. U kunt pas een nieuw document aanvragen en betalen als uw identiteit is vastgesteld. Wanneer wij de informatie ontvangen, zullen wij u uitnodigen om de aanvraag te komen doen.

De dienstverlening van de afdeling publiekszaken bestaat uit vele onderwerpen waaronder geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizing.
Wij zijn verplicht uw persoonsgegevens te verwerken om onze dienstverlening voor u als inwoner uit te voeren.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken altijd uw naam, adres, woonplaats en Burgerservicenummer. Afhankelijk van het onderwerp waarover u contact heeft met ons verwerken wij nog persoonsgegevens die voor dit onderwerp nodig zijn.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Dit zijn wij verplicht vanuit wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens alleen voor het onderwerp waarover u contact met ons heeft. De medewerkers die hierbij betrokken zijn krijgen uw persoonsgegevens en verwerken die gegevens voor bijvoorbeeld het wijzigen van uw adres of het registreren van de geboorte van uw kind.