Paspoort of identiteitskaart aanvragen

 • Een paspoort of identiteitskaart vraagt u persoonlijk aan bij de balie Publiekszaken. U heeft hiervoor een afspraak nodig. Een afspraak maken doet u online, telefonisch of bij de balie Publiekzaken.
 • U kunt het reisdocument de zesde werkdag na uw aanvraag persoonlijk ophalen. Als uw oude reisdocument in een andere gemeente is aangevraagd, kan het langer dan zes werkdagen duren.
 • Haal uw reisdocument binnen drie maanden na uw aanvraag op. Na drie maanden wordt het reisdocument vernietigd.
 • Voor personen vanaf 18 jaar is het identiteitsbewijs tien jaar geldig. Voor personen jonger dan 18 jaar is het identiteitsbewijs vijf jaar geldig.
 • Als u vaak naar het buitenland reist en veel visa en reisstempels in uw paspoort krijgt, kunt u een zakenpaspoort aanvragen.
Afspraak maken bij de balie
Kosten paspoort en identiteitskaart  
(Zaken)paspoort vanaf 18 jaar € 83,85
(Zaken)paspoort voor kinderen tot 18 jaar € 63,40
Identiteitskaart vanaf 18 jaar € 75,80
Identiteitskaart voor kinderen tot 18 jaar € 40,90
Vluchtelingenpaspoort € 63,40
Vreemdelingenpaspoort € 63,40
Extra kosten spoedaanvraag € 57,05

Neem de volgende documenten mee naar de balie:

 • Alle identiteitsbewijzen (paspoort, identiteitskaart) die u heeft, ook als ze zijn verlopen.
 • Een kleurenpasfoto, niet ouder dan een half jaar. De andere eisen die aan de pasfoto worden gesteld vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Aanvullende regels voor kinderen

 • Voor een paspoort voor kinderen tot 18 jaar of een identiteitskaart voor kinderen tot 12 jaar is toestemming van beide ouders of gezaghouders nodig. U kunt digitaal toestemming geven via het online toestemmingsformulier of neem een ingevuld formulier Toestemming afgifte paspoort of identiteitskaart voor minderjarige (pdf, 102 KB) mee.
 • Neem ook een origineel identiteitsbewijs (geen kopie) mee van beide ouders of van degene(n) die het gezag over het kind heeft/hebben. Als u online toestemming heeft gegeven is het niet nodig om een legitimatiebewijs mee te nemen.
 • Kinderen moeten zelf aanwezig zijn bij het aanvragen én ophalen van hun identiteitsbewijs. Aanwezigheid van een ouder is niet noodzakelijk.

U kunt een spoedaanvraag doen bij de balie Publiekszaken. U heeft hiervoor een afspraak nodig. Een afspraak maken doet u online, telefonisch of bij de balie Publiekszaken.

 • Voor een spoedaanvraag betaalt u extra kosten.
 • Vóór 14:00 uur een spoedaanvraag gedaan? In de meeste gevallen kunt u het reisdocument de volgende werkdag vanaf 10:00 uur ophalen.
 • Na 14:00 uur een spoedaanvraag gedaan? In de meeste gevallen kunt u het reisdocument de tweede werkdag na uw aanvraag ophalen.
 • Op zaterdag een spoedaanvraag gedaan? In de meeste gevallen kunt u het reisdocument op dinsdag ophalen.

Noodpaspoort

Is een spoedaanvraag in uw geval niet snel genoeg? Dan kunt u bij de Koninklijke Marechaussee een noodpaspoort aanvragen. Neem dan eerst contact op met de ambassade of het consulaat van het land waar u naartoe wilt reizen. Sommige landen accepteren namelijk geen noodpaspoort. Meer informatie vindt u op de website van de Koninklijke Marechaussee.

Vermissing van uw reisdocument doorgeven via DigiD:

Als uw paspoort of identiteitskaart gestolen is, of u bent het verloren, kunt u dit digitaal of bij de gemeente melden. Via het formulier voor vermissing van reisdocumenten kunt u met DigiD uw verklaring van vermissing melden. Deze registratie is niet meer terug te draaien.

Vermissing van uw reisdocument doorgeven aan de balie:

U kunt de vermissing ook melden bij de balie Publiekszaken. U hoeft niet naar de politie om aangifte te doen. In plaats daarvan maakt u bij de gemeente een proces-verbaal op.

Nieuw reisdocument aanvragen

Als uw vermiste reisdocument in de gemeente Ede is aangevraagd, kunt u meteen een aanvraag doen voor een nieuw reisdocument.

De dienstverlening van de afdeling publiekszaken bestaat uit vele onderwerpen waaronder geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizing.
Wij zijn verplicht uw persoonsgegevens te verwerken om onze dienstverlening voor u als inwoner uit te voeren.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken altijd uw naam, adres, woonplaats en Burgerservicenummer. Afhankelijk van het onderwerp waarover u contact heeft met ons verwerken wij nog persoonsgegevens die voor dit onderwerp nodig zijn.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Dit zijn wij verplicht vanuit wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens alleen voor het onderwerp waarover u contact met ons heeft. De medewerkers die hierbij betrokken zijn krijgen uw persoonsgegevens en verwerken die gegevens voor bijvoorbeeld het wijzigen van uw adres of het registreren van de geboorte van uw kind.