Paspoort of identiteitskaart aanvragen

  • Een paspoort of identiteitskaart vraagt u persoonlijk aan bij de balie Publiekszaken. Plan uw bezoek via dit afsprakenformulier
  • Neem alle identiteitsbewijzen (paspoort, identiteitskaart) mee die u heeft, ook als ze zijn verlopen.
  • Neem ook één kleurenpasfoto mee die voldoet aan de eisen. Deze leest u op de website van de Rijksoverheid.
  • U kunt het document de zesde werkdag na aanvraag persoonlijk ophalen. Haal het binnen 3 maanden na uw aanvraag op. Daarna wordt het vernietigd.
  • Voor personen vanaf 18 jaar is het identiteitsbewijs tien jaar geldig. Voor personen jonger dan 18 jaar is het identiteitsbewijs vijf jaar geldig.
  • Voor kinderen gelden aanvullende regels.
Kosten paspoort en identiteitskaart  
(Zaken)paspoort vanaf 18 jaar € 75,80
(Zaken)paspoort voor kinderen tot 18 jaar € 57,30
Identiteitskaart vanaf 18 jaar € 68,50
Identiteitskaart voor kinderen tot 18 jaar € 36,95
Vluchtelingenpaspoort* € 57,30
Vreemdelingenpaspoort* € 57,30
Extra kosten spoedaanvraag € 51,60

* De aanvraag van een vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort duurt momenteel 10 tot 12 werkdagen. Spoedaanvragen voor deze documenten zijn tijdelijk niet mogelijk.

Kinderen moeten mee bij het aanvragen én ophalen van hun identiteitsbewijs. U moet het volgende meenemen:

Identificatieplicht in de zorg

Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. De identificatieplicht in de zorg heeft geen leeftijdsgrens en geldt vanaf de geboorte.

Als uw paspoort of identiteitskaart of rijbewijs gestolen of verloren is, meldt u dit bij de balie Publiekszaken. U hoeft niet naar de politie om aangifte te doen. In plaats daarvan maakt u bij de gemeente een proces-verbaal op.

U kunt meteen de aanvraag doen voor een nieuw paspoort of identiteitskaart wanneer het oude document in de gemeente Ede is aangevraagd of wanneer u nog een ander Nederlands reisdocument heeft. Dat neemt u mee voor de aanvraag.

Als u uw verloren document heeft aangevraagd in een andere gemeente, dan controleren wij uw identiteit bij die gemeente. Dit kan een paar dagen duren, waardoor de aanvraag niet altijd gelijk ingediend kan worden. U kunt pas een nieuw document aanvragen en betalen als uw identiteit is vastgesteld.

  • Als u vóór 14.00 uur een spoedaanvraag indient, kunt u het identiteitsbewijs meestal de volgende werkdag vanaf 10.00 uur afhalen.
  • Vraagt u na 14.00 uur via een spoedaanvraag een identiteitsbewijs aan, dan kunt u het de tweede werkdag na aanvraag ophalen.
  • Een spoedaanvraag op zaterdag wordt de eerstvolgende werkdag in behandeling genomen.
  • Voor een spoedaanvraag betaalt u extra kosten.

De dienstverlening van de afdeling publiekszaken bestaat uit vele onderwerpen waaronder geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizing.
Wij zijn verplicht uw persoonsgegevens te verwerken om onze dienstverlening voor u als inwoner uit te voeren.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken altijd uw naam, adres, woonplaats en Burgerservicenummer. Afhankelijk van het onderwerp waarover u contact heeft met ons verwerken wij nog persoonsgegevens die voor dit onderwerp nodig zijn.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Dit zijn wij verplicht vanuit wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens alleen voor het onderwerp waarover u contact met ons heeft. De medewerkers die hierbij betrokken zijn krijgen uw persoonsgegevens en verwerken die gegevens voor bijvoorbeeld het wijzigen van uw adres of het registreren van de geboorte van uw kind.