Registratie levenloos geboren kind in BRP

  • Sinds 4 februari kunnen ouders een verzoek doen om hun levenloos geboren kind op te nemen in de Basisregistratie Personen (BRP).
  • Het kind wordt opgenomen op de persoonlijst van de ouder die dat verzoekt.
  • Zo worden deze kinderen zichtbaar voor ouders op mijnoverheid.nl en op een uittreksel van de BRP.
  • Daarnaast heeft alleen de ambtenaar van de Burgelijkse stand inzage in deze registratie. Andere overheidsinstanties ontvangen hierover geen gegevens.