Registratie levenloos geboren kind in BRP

  • Sinds 4 februari 2019 kunnen ouders een verzoek doen om hun levenloos geboren kind op te nemen in de Basisregistratie Personen (BRP).
  • Het kind wordt opgenomen op de persoonslijst van de ouder die dat verzoekt.
  • Zo worden deze kinderen zichtbaar voor ouders op mijnoverheid.nl en op een uittreksel van de BRP.
  • Daarnaast heeft alleen de ambtenaar van de burgerlijke stand inzage in deze registratie. Andere overheidsinstanties ontvangen hierover geen gegevens.
  • U kunt uw levenloos geboren kindje laten registeren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat doet u in de gemeente waar u woont. Het maakt niet uit na hoeveel weken zwangerschap uw kindje geboren is. Het maakt ook niet uit hoe lang geleden dat is geweest.