Registratie levenloos geboren kind in BRP

  • Sinds 4 februari 2019 kunnen ouders een verzoek doen om hun levenloos geboren kind op te nemen in de Basisregistratie Personen (BRP).
  • Het kind wordt opgenomen op de persoonslijst van de ouder die dat verzoekt.
  • Zo worden deze kinderen zichtbaar voor ouders op mijnoverheid.nl en op een uittreksel van de BRP.
  • Alleen de ambtenaar van de burgerlijke stand heeft inzage in deze registratie. Andere overheidsinstanties ontvangen hierover geen gegevens.
  • U kunt uw levenloos geboren kindje laten registeren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat doet u in de gemeente waar u woont. Het maakt niet uit na hoeveel weken zwangerschap uw kindje geboren is. Het maakt ook niet uit hoe lang geleden dat is geweest.

Ieder verzoek tot registratie is persoonlijk en specifiek. Om u beter van dienst te kunnen zijn, vragen we u daarom om eerst contact op te nemen met de afdeling Publiekszaken via onderstaande knop.

Neem contact op

De dienstverlening van de afdeling publiekszaken bestaat uit vele onderwerpen waaronder geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizing.
Wij zijn verplicht uw persoonsgegevens te verwerken om onze dienstverlening voor u als inwoner uit te voeren.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken altijd uw naam, adres, woonplaats en Burgerservicenummer. Afhankelijk van het onderwerp waarover u contact heeft met ons verwerken wij nog persoonsgegevens die voor dit onderwerp nodig zijn.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Dit zijn wij verplicht vanuit wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens alleen voor het onderwerp waarover u contact met ons heeft. De medewerkers die hierbij betrokken zijn krijgen uw persoonsgegevens en verwerken die gegevens voor bijvoorbeeld het wijzigen van uw adres of het registreren van de geboorte van uw kind.