Rioolheffing bedrijven

  • U betaalt rioolheffing voor bedrijven (grootverbruik) als u gebruiker bent van een pand of grond:
    • waarvan de bebouwde en verharde oppervlakte meer dan 500 vierkante meter (500 m²) bedraagt én/of;
    • waaruit per jaar meer dan 500 kubieke meter (500 m³) afvalwater wordt afgevoerd via het riool.

U betaalt de rioolheffing bedrijven in twee termijnen:

  • de eerste termijn betaalt u de maand na de aanslag,
  • de tweede termijn is twee maanden later.

Het bedrag van de heffing is als volgt opgebouwd:

Wie? Heffingen Bedrag Maximum heffing
Gebruiker pand > 500 m2 € 27,60 voor de eerste 500 m2 € 1,11 per m2 € 18.342,60
Gebruiker > 500 m3 water € 27,60 voor de eerste 500 m3 € 0,43 per m3 € 38.082,60
U betaalt maximaal € 46.285,93 per perceel, per belastingjaar.

Welke gegevens vragen wij van u?

Wij vragen om uw (bedrijfs)naam, KvK nummer, telefoonnummer en e-mailadres. Ook vragen wij om gegevens van de contactpersoon (voorletters, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres). Daarnaast vragen wij om gegevens betreffende de afvoer van (regen)water en het waterverbruik. Het kan zijn dat wij meer gegevens nodig hebben, omdat uw aangifte niet duidelijk genoeg is. In dat geval kan er met u contact worden opgenomen.

Waarom vragen we deze gegevens?

Deze gegevens hebben wij nodig om uw aangifte te kunnen verwerken voor de aanslag rioolheffing grootverbruik.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens alleen voor de verwerking van uw aangifte. De medewerkers die betrokken zijn bij de afhandeling van uw aangifte ontvangen uw aangifte en uw gegevens.