Rioolheffing bedrijven

  • U betaalt rioolheffing voor bedrijven (grootverbruik) als u gebruiker bent van een pand of grond:
    • waarvan de bebouwde en verharde oppervlakte meer dan 500 vierkante meter (500 m²) bedraagt én/of;
    • waaruit per jaar meer dan 500 kubieke meter (500 m³) afvalwater wordt afgevoerd via het riool.
  • U ontvangt een schriftelijk verzoek om aangifte te doen via het aangifteformulier rioolheffing grootverbruik.
  • Op basis van de aangifte krijgt u een aanslag.
Aangifte rioolheffing grootverbruik doen

Tarieven

U betaalt de rioolheffing bedrijven in twee termijnen:

  • de eerste termijn betaalt u de maand na de aanslag,
  • de tweede termijn is twee maanden later.

Het bedrag van de heffing is als volgt opgebouwd:

Scroll de tabel om meer te zien
Wie? Heffingen Bedrag Maximum heffing
Gebruiker pand > 500 m2 € 25,74 voor de eerste 500 m2 € 1,04 per m2 € 17.185,74
Gebruiker > 500 m3 water € 25,74 voor de eerste 500 m3 € 0,40 per m3 € 35.425,74

U betaalt maximaal € 43.157,51 per perceel, per belastingjaar.

Wetgeving