Rioolverstopping

 • Is uw riool verstopt?
 • Neem dan contact op met een van de ontstoppingsbedrijven waarmee wij een contract hebben.
 • Zij weten precies waar de erfgrensput zit.
 • Zo weet u direct of de kosten voor uw rekening zijn of dat wij de kosten betalen.
 • Bekijk het filmpje 'Riool verstopt? Zo lost u dat op!

Het riool waar u verantwoordelijk voor bent loopt van de erfgrensput naar en in uw huis. Wij zijn verantwoordelijk voor het gedeelte tussen het gemeentelijk riool en de erfgrensput. Aan de erfgrensput is te zien in welk deel van het riool de verstopping zit.

 • Staat er geen water in de erfgrensput, dan zit de verstopping in uw eigen riool.
 • Staat er wel water in de erfgrensput, dan zit de verstopping in het gemeentelijk deel van het riool. Wij zijn dan verantwoordelijk voor het oplossen van de verstopping.

De erfgrensput ligt meestal op een halve meter binnen de erfgrens. Heeft u geen voortuin? Dan ligt de erfgrensput onder het voetpad. U mag alleen zelf graven als de put op uw terrein ligt. De locatie van de put vraagt u op via een digitaal formulier. Vraag de tekening op als inwoner of vraag de tekening op als bedrijf.

U kunt de erfgrensput:

 • laten opgraven door een van de vijf bedrijven waar wij een contract mee hebben;
 • laten opgraven door een door u ingeschakeld bedrijf;
 • zelf opgraven.

Graaft u zelf of een bedrijf dat u heeft ingeschakeld en ligt de verstopping in het gemeentelijk deel van het riool? Dan worden de kosten voor het opgraven van het erfgrensputje vergoed tot maximaal € 85. U moet dit dan wel kunnen aantonen door een foto of video. Het oplossen van een verstopping in het gemeentelijk riool moet altijd worden gedaan door één van de bedrijven waar wij een contract mee hebben. Deze kunt u dan bellen.

Laat u het erfgrensputje opgraven door een van de vijf bedrijven waar wij een contract mee hebben? Als de verstopping in het gemeentelijk deel van het riool ligt, horen wij dat rechtstreeks van het bedrijf. Ook ontvangen wij direct de rekening voor het opgraven en het oplossen van de verstopping.

De rioolaansluitingen buiten bebouwde kom zijn meestal direct aangesloten op een pompput of Individuele Behandeling Afvalwater (IBA). Deze mag u niet zelf open maken. Neem hiervoor contact op met het bedrijf waar de gemeente een contract mee heeft. 

Binnen bebouwde kom

Binnen de bebouwde kom werken wij samen met de volgende ontstoppingsbedrijven:

Buiten bebouwde kom

Buiten de bebouwde kom werken wij samen met aannemers die gespecialiseerd zijn in het drukriool.  Op deze kaart vindt u de aannemers per gebied. Vervolgens belt u de aannemer die actief is in het gebied waar u woont.

IBA

Bent u aangesloten op een IBA? Neem dan contact op met de gespecialiseerde IBA-onderhoudsaannemer via telefoonnummer 088 660 68 01.

 • Zit de verstopping in het gemeentelijk deel van het riool? Dan betalen wij de kosten voor het opgraven van de erfgrensput en het oplossen van de verstopping.
 • Zit de verstopping in uw deel van het riool? Dan bent u zelf verantwoordelijk. U betaalt dan alle kosten voor het oplossen van de verstopping.