Slopen van bouwwerken

 • Wilt u een woning, pand of schuur slopen?
 • Als er meer dan 10 kubieke meter sloopafval vrijkomt, moet u mogelijk een sloopmelding doen.
 • Of u een sloopmelding moet doen, controleert u op het Omgevingsloket.
 • Hier kunt u ook meteen de melding doen.
 • Een sloopmelding doen is gratis. Aan uw vergunningaanvraag zijn mogelijk kosten verbonden.
 • Uw sloopmelding moet minstens vier weken voor het begin van de sloopwerkzaamheden ingediend zijn.
 • Uw vergunningaanvraag of melding wordt behandeld door Omgevingsdienst De Vallei.
 • De Omgevingsdienst heeft vier weken de tijd om een reactie op uw sloopmelding te geven. Hoort u niets, dan kunt u beginnen met uw werkzaamheden.
Naar het Omgevingsloket

U moet een sloopmelding doen:

 • Zodra er meer dan 10 m³ sloopafval vrijkomt.
 • Als u asbest gaat verwijderen.

Uitzonderingen op het doen van een sloopmelding

 • Bij kleine verbouwingen zonder asbest is geen sloopmelding nodig.

U levert de volgende stukken aan:

 • de naam en het adres van de eigenaar van het te slopen bouwwerk.
 • het meldingsformulier.

Afhankelijk van uw situatie levert u ook in:

 • een asbestinventarisatierapport. Dit levert u aan wanneer er asbest in het bouwwerk is aangetroffen, of wanneer u kunt vermoeden dat er asbest in het bouwwerk zit.
 • een sloopveiligheidsplan. Dit levert u aan wanneer u een omgevingsvergunning voor de sloopactiviteiten nodig heeft.

U moet alle gevraagde gegevens aanleveren. Anders wordt uw verzoek niet in behandeling genomen.

De kosten voor een vergunningaanvraag voor het slopen vindt u in de legesverordening.

Afwijken van de meldingstermijn van vier weken is mogelijk in overleg. U weet dan binnen 5 werkdagen of u verder kunt. Een versnelde procedure kan plaatsvinden als:

 • Er door een calamiteit directe noodzaak is tot sloop.
 • Vier weken wachten leidt tot onnodige leegstand of ernstige belemmering van het gebruiksgenot. U kunt bij het Omgevingsloket nagaan of dit voor u geldt.
 • U alleen asbest gaat verwijderen. U moet dan wel voldoen aan deze regels:
  • asbestvezels zijn hecht gebonden.
  • geen asbesthoudende dakleien.
  • niet-gelijmde vloerbedekking.
  • maximaal 35 m2 asbesthoudend afval per kadastraal perceel.

 • Asbest is tot in de jaren 90 veel gebruikt in woningen, bouwwerken en objecten. Maar inademing van de vezels kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid.
 • Daarom is er een wettelijk verbod op de productie, toepassing en hergebruik van asbesthoudende producten en materialen.
 • Ook het verwijderen van asbest is aan strenge regels gebonden.
 • De gemeente Ede en de Omgevingsdienst de Vallei houden toezicht op de manier waarop er om wordt gegaan met het verwijderen en vervoeren van asbest.
 • Ook wordt er gehandhaafd op naleving van de wettelijke voorschriften.
 • Op de pagina Verwijderen van asbestdaken leest u hoe we asbest in de gemeente Ede aanpakken.

Een asbestsloopmelding is niet gelijk aan een sloopvergunning, sloopmelding of melding.

 • U moet altijd een melding indienen voordat u asbesthoudende materialen verwijdert.
 • Ga daarvoor naar de website van het Omgevingsloket.
 • Dit geldt voor particulieren en bedrijven.
 • Als u asbest zelf mag verwijderen heeft u geen asbestinventarisatie nodig. Bij werkzaamheden die u door derden laat uitvoeren is een asbestinventarisatierapport wel verplicht.
 • Als u asbest zelf heeft verwijderd, levert u dit in bij het afvalbrengstation. Ga naar de website van ACV voor meer informatie en de voorwaarden voor het inleveren van afval dat asbest bevat.

Welke gegevens vragen wij van u?

Wij vragen om uw (bedrijfs)naam, KvK nummer, voornamen contactpersoon, achternaam contactpersoon, telefoonnummer contactpersoon en e-mailadres contactpersoon. Ook kunnen we vragen we om uw postcode, huisnummer, straatnaam, woonplaats. Tevens wordt gevraagd om de naam van de huurder, geboortedatum en de datum van ingang huur. Het kán zijn dat wij meer gegevens nodig hebben, omdat uw aangifte niet duidelijk of concreet genoeg is. In dat geval kan er met u contact worden opgenomen.

Waarom vragen we deze gegevens?

Deze gegevens hebben wij nodig om uw aanvraag te kunnen verwerken.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens alleen voor de verwerking van uw aanvraag. De medewerkers die betrokken zijn bij de afhandeling van uw aanvraag ontvangen uw aanvraag en uw gegevens.