Slopen van bouwwerken

  • Wilt u een woning, pand of schuur slopen?
  • Dan moet u mogelijk een sloopmelding doen.
  • U kunt dit checken op het omgevingsloket.
  • Hier kunt u ook meteen de melding indienen.
  • Een sloopmelding is gratis, aan uw vergunningaanvraag kunnen kosten zijn verbonden.
  • Uw sloopmelding moet minstens vier weken voor het begin van de sloopwerkzaamheden ingediend zijn.
  • De gemeente heeft vier weken de gelegenheid om een reactie op uw sloopmelding te geven. Hoort u niets dan kunt u beginnen met uw werkzaamheden.
  • Uw vergunningaanvraag wordt behandeld door Omgevingsdienst De Vallei.
Direct naar het omgevingsloket