Standplaatsvergunning

 • U heeft een standplaatsvergunning nodig als u met een kraam producten wilt verkopen
 • Er zijn verschillende locaties waarvoor u een vergunning kunt aanvragen. Voor locaties op privéterrein moet u eerst toestemming hebben van de grondeigenaar
 • U kunt tot 1 januari 2023 een vergunning aanvragen via standplaatsen@oddevallei.nl

Er zijn twee verschillende soorten locaties: gemeentelijke locaties en locaties op privéterrein. Wilt u zich inschrijven voor standplaatslocaties op privéterrein? Dan moet u eerst schriftelijk toestemming hebben van de grondeigenaar voordat u dat kan doen.

Uitleg tabellen

In de tabellen ziet u per plek:

 • hoeveel dagen er nog beschikbaar zijn;
 • wat het ID-nummer is van een plek
 • en wat er al wordt verkocht op welke dagen.

Beschikbaarheid van vergunningen per dag en branche hangt af van de bestaande situatie per locatie. Per productgroep (bijvoorbeeld kaas of brood) verlenen wij per winkelcentrum/dorpscentrum maar één standplaatsvergunning per dag. U kunt bijvoorbeeld dus geen vergunning aanvragen om op vrijdag achter het Marktgebouw in Ederveen een van deze producten te verkopen: kaas, vietnamese snacks, agf en brood en koek.

Bennekom (gemeentelijke locatie)

locatie beschikbare dagen ID maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
Van Slootenplein 1 14     vis     vis

Ederveen (locatie privéterrein)

locatie beschikbare dagen ID maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
Achter het Marktgebouw 2 8         kaas  
Achter het Marktgebouw 2 16         vietnamese snack  
Achter het Marktgebouw 2 21         agf  
Achter het Marktgebouw 2 23         brood en koek  
Achter het Marktgebouw 3 31            

Harskamp (locatie privéterrein)

locatie beschikbare dagen ID maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
Dorpsstraat 141 2 26            
Plus 2 12           vis
Slagerij ’t Pleintje 2 7         kaas -zuivel  
Slagerij ’t Pleintje 2 22         bloemen en planten  
Slagerij ’t Pleintje 2 27         vis  

Otterlo (locatie privéterrein)

locatie beschikbare dagen ID maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
De Waldhoorn 1 24   kaas-zuivel agf      

Wekerom (locatie privéterrein)

locatie beschikbare dagen ID maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
Supermarkt Edeseweg 118 3 4            
Het Witte Paard 2 6 vis       vis  
Het Witte Paard 2 29     brood, koek, banket      

Heeft u interesse in een standplaats? Dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen door te mailen naar standplaatsen@oddevallei.nl voor 1 januari 2023.

Bij uw aanvraag voegt u de volgende gegevens:

 • In welke locatie(s) u interesse heeft en op welke (voorkeurs)dagen. U kunt geen vergunning aanvragen voor op de zondagen. Vermeld ook het ID nummer van de locatie(s).
 • Wat voor type producten u gaat verkopen (bijvoorbeeld kaas, vis of kleding).
 • Uw KvK-nummer.
 • Een foto of tekening van de wagen waarmee u op deze locatie wil staan.
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager en een eventuele leidinggevende.
 • Een verklaring omtrent gedrag van de aanvrager een eventuele leidinggevende. Deze mag niet ouder zijn dan twee maanden.
 • Bij een standplaats op privéterrein: schriftelijke toestemming van de grondeigenaar voor het innemen van de standplaats.

Na 1 januari 2023 controleren we eerst of alle aanvragen compleet zijn. We nemen daarna contact op met de indieners van de onvolledige aanvragen. Deze krijgen daarna nog twee weken de tijd om aanvullende gegevens in te dienen.

Daarna bekijken we welke vergunningen we kunnen geven. Hiervoor gebruiken we de verdeel- en (mogelijke) lotingsprocedure zoals omschreven in de Nadere regel standplaatsen Ede. Als er meer aanvragen zijn dan verleend kunnen worden dan vindt een loting plaats op donderdag 26 januari 2023.

Vragen

Vragen over de inschrijvingsperiode en beschikbaarheid kunt u stellen aan de Omgevingsdienst De Vallei via standplaatsen@oddevallei.nl en telefoonnummer 088 – 116 99 00.