Starterslening

 • U koopt uw eerste huis.
 • Uw huis kost maximaal € 355.000.
 • Dan kunt u mogelijk een starterslening aanvragen.
 • De starterslening is een aanvulling op uw hypotheek.
Vraag de starterslening aan

U koopt uw eerste huis. Dan kunt u een starterslening aanvragen. Hiermee verhoogt u het bedrag wat u kunt lenen voor uw koopwoning.

 • U start na drie jaar met het betalen van rente en aflossing.
 • De starterslening heeft een rentevaste periode van 15 jaar.
 • De looptijd van de lening is 30 jaar.
 • De lening kan altijd boetevrij worden afgelost.

 • Dit is uw eerste koopwoning.
 • U bent 18 jaar of ouder en verblijfsgerechtigd in Nederland.
 • U gaat zelf of met een eventuele partner in de woning wonen.
 • De woning staat in de gemeente Ede.
 • De woning kost maximaal € 355.000.
 • U kunt maximaal € 30.000 aanvragen.
 • U mag voor maximaal € 10.000 het huis verbeteren als u dat wilt opnemen in de hypotheek.
 • De eerste hypotheek en de starterslening moeten allebei met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) worden afgesloten.

 • De afsluitkosten van de starterslening zijn € 750.
 • U betaalt 0,6 procent van de koopsom aan borgtochtprovisie.
 • Andere kosten moet u zelf betalen. Dat zijn bijvoorbeeld de notaris, taxatiekosten en een financieel adviseur.
 • Als u na drie jaar de maandelijkse kosten niet kunt betalen, kunt u een hertoets aanvragen. De hertoets kost € 155. Deze kosten kunnen jaarlijks wijzigen.

Vraag de starterslening aan

U vraagt de starterslening eerst aan bij de gemeente. Dit kan via de aanvraagknop op deze pagina. Voeg in het formulier uw voorlopig koopcontract toe. Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan krijgt u een toewijzingsbrief van de gemeente. Daarna kunt u de starterslening digitaal aanvragen bij de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

De SVn beoordeelt uw aanvraag

Voldoet u aan de voorwaarden en kunt u de lening financieel opbrengen? Dan krijgt u een positieve beoordeling.

U krijgt een offerte

De SVn stuurt u een offerte voor de starterslening en aanvullende informatie over de lening. U stuurt daarna de getekende offerte terug naar SVn.

U gaat naar de notaris

SVn stuurt binnen drie werkdagen de benodigde aktes op naar de notaris. U maakt dan zelf een afspraak bij de notaris.