Toekomstbestendig Wonen Lening en Stimuleringslening Duurzaamheid Rechtspersonen

  • U kunt als particuliere eigenaar van een woning een Toekomstbestendig Wonen Lening aanvragen.
  • Voor maatschappelijke instellingen, zoals scholen, sportverenigingen, kerken en VvE’s is er de Stimuleringslening Duurzaamheid Rechtspersonen.
  • Met beide leningen kunnen woningen of andere gebouwen verduurzaamd worden. Bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen of gevels, daken en ramen te isoleren.
  • Met de Toekomstbestendig Wonen Lening kunt u ook lenen voor asbestsanering of maatregelen om langer thuis te kunnen wonen.
  • De beoordeling van uw aanvraag gaat in twee stappen. Burgemeester en wethouders doen de eerste beoordeling.
  • De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn, www.SVn.nl) beoordeelt of u de lening kunt betalen.
  • Vanaf 18 mei vindt u op deze pagina de online formulieren om deze leningen aan te vragen.
Aanvraagformulier particulier (DigiD) Aanvraagformulier rechtspersonen