Stimuleringslening Duurzaamheid

  • U kunt als eigenaar of huurder van een woning of Vereniging van Eigenaren (VvE) een Stimuleringslening Duurzaamheid aanvragen.
  • Ook maatschappelijke instellingen, zoals scholen, sportverenigingen en kerken, kunnen een lening aanvragen.
  • Met de lening kunt u uw woning of gebouw duurzamer te maken. Bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen of  gevels, daken en ramen te isoleren.
  • De beoordeling van uw aanvraag gaat in twee stappen. Burgemeester en wethouders doen de eerste beoordeling.
  • De stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (www.SVn.nl) beoordeelt of u de lening kunt betalen.
  • U vraagt de lening aan via een van onderstaande buttons.

Let op:

Vanaf 1 mei gaat voor particulieren de Stimuleringslening duurzaamheid over in de Toekomstbestendig Wonen Lening. Voor maatschappelijke organisaties blijft de huidige regeling bestaan, de rente wordt alleen verlaagd van 1,9% naar 1,6%.

Woningeigenaren kunnen vanaf mei ook lenen voor asbestsanering en maatregelen om langer thuis te wonen, wel altijd in combinatie met één of meerdere energiemaatregelen. Naast het consumptieve krediet zoals bij de huidige lening komen hypothecaire leenvormen ter beschikking. Het rentetarief voor de consumptieve lening wordt lager, 1,6% in plaats van 1,9%.

Op dit moment behandelen we aanvragen volgens de huidige regeling. Als u liever gebruik wilt maken van de nieuwe regeling kunt u beter wachten tot 1 mei.

Aanvraagformulier particulier (DigiD) Aanvraag maatschappelijke instelling