Toekomstbestendig Wonen Lening en Stimuleringslening Duurzaamheid Rechtspersonen

Let op! Geld lenen kost geld.

 • U kunt als particuliere eigenaar van een woning een Toekomstbestendig Wonen Lening aanvragen.
 • Voor maatschappelijke instellingen, zoals scholen, sportverenigingen, kerken en VvE’s is er de Stimuleringslening Duurzaamheid Rechtspersonen.
 • Met beide leningen kunnen woningen of andere gebouwen verduurzaamd worden. Bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen of gevels, daken en ramen te isoleren.
 • Met de Toekomstbestendig Wonen Lening kunt u ook lenen voor asbestsanering of maatregelen om langer thuis te kunnen wonen.
 • De beoordeling van uw aanvraag gaat in twee stappen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Ede beoordelen op basis van de gemeentelijke verordening of u een lening mag aanvragen bij Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).
 • Na ontvangst van de brief van gemeente Ede kunt u een lening aanvragen bij SVn. De SVn beoordeelt of u de lening kunt betalen.
 • Op de website van de SVn vindt u meer informatie.
 • Is voor u niet alles duidelijk? Neem dan voor verdere informatie contact met ons op.
Aanvraagformulier particulier (DigiD) Aanvraagformulier rechtspersonen

U kunt de lening aanvragen als:

 • U eigenaar-bewoner bent van een bestaande woning in Ede.
 • U koper van een nieuwbouwwoning bent. Het moet dan gaan om een nieuwbouwwoning met een energieprestatie (EPC) die minimaal 25% beter is dan de wettelijke energieprestatie (volgens het rijks-Bouwbesluit).

De maatregelen die voor de lening in aanmerking komen:

 • Energiebesparing en -opwekking
 • Levensloopbestendigheid (bijvoorbeeld badkamer en slaapkamer op de begane grond, betere toegankelijkheid van de woning)
 • Funderingsherstel en asbestsanering

Er zijn vier soorten leningen mogelijk: consumptief, hypothecair, Verzilverlening en de Maatwerklening. Voor elke lening geldt dat er minimaal één energiemaatregel onderdeel moet zijn van de plannen. Het geld mag alleen gebruikt worden voor een van de in de regeling genoemde duurzaamheidsmaatregelen (meer informatie daarover vindt u in het besluit). Bijvoorbeeld:

 • een warmtepomp (en andere maatregelen gericht op aardgasvrij wonen)
 • zonnepanelen (PV)-systeem
 • isolatiemaatregelen
 • de aansluiting op een duurzaam collectief warmtenet
 • laadfaciliteiten voor elektrische voertuigen

Uw aanvraag wordt binnen 8 weken beoordeeld, maar meestal is de beoordeling binnen enkele weken afgerond.

Meer informatie over de voorwaarden vindt u in de verordening.

De SVn beoordeelt of u de lening kunt betalen.

U kunt de lening aanvragen als:

 • Organisatie (vereniging of stichting zonder winstoogmerk) met een maatschappelijk belang, bijvoorbeeld sport, welzijn, religie, onderwijs en VvE’s

Het geld mag alleen gebruikt worden voor een van de in de regeling genoemde duurzaamheidsmaatregelen (meer informatie daarover vindt u in het besluit). Bijvoorbeeld:

 • een warmtepomp (en andere maatregelen gericht op aardgasvrij wonen)
 • zonnepanelen (PV)-systeem
 • isolatiemaatregelen
 • aansluiting op een duurzaam warmtenet
 • laadfaciliteiten

Alle voorwaarden zijn te vinden in de verordening.

Uw aanvraag wordt binnen 8 weken beoordeeld.

De SVn beoordeelt of u de lening kunt betalen.

U kunt het volgende bedrag lenen:

 • Voor woningeigenaren via de Toekomstbestendig Wonen Lening minimaal € 2.500 en maximaal € 30.000 of € 50.000.
 • Voor organisaties met een maatschappelijk belang via de Stimuleringslening Duurzaamheid Rechtspersonen minimaal € 5.000 en maximaal € 75.000. De organisaties moeten wel minimaal 20% van de investering waarvoor geleend wordt zelf betalen.

Kosten

 • SVn rekent voor de Toekomstbestendig Wonen Lening geen afsluitkosten.
 • Voor Stimuleringslening Duurzaamheid Rechtspersonen rekent rekent SVn een afsluitpercentage: 1% over de hoofdsom van de lening met een minimum van € 1.500.  

Rente

De hoogte van de rente verschilt per lening en leningvariant.

 • Kijk voor de actuele renteop de website van SVn. 
 • Stimuleringsleningen Duurzaamheid Rechtspersonen hebben een looptijd van 10 of 15 jaar; hiervoor geldt een rentetarief van 1,6%.