Subsidie

  • U kunt bij ons subsidie aanvragen. Bijvoorbeeld voor cultuur, sport, duurzaamheid of wonen.
  • Alle subsidieaanvragen doet u via één digitaal formulier.
  • U gebruikt dit formulier dus ook als u op zoek bent naar meer informatie, voor het aanvullen van documenten of om de subsidie die u kreeg vast te stellen.
Direct naar het subsidieformulier

Uw organisatie, instelling of vereniging moet meestal verantwoording afleggen voor de verkregen subsidie. Dat regelt u via bovenstaande button.

Op dit moment kunt u bij ons geen subsidie aanvragen voor het duurzamer maken van uw woning. Op de website energiesubsidiewijzer vindt u de meest actuele informatie over leningen en subsidies van het Rijk en de provincie die voor uw situatie gelden.

U kunt als inwoner, vereniging of stichting gebruik maken van de Toekomstbestendig Wonen Lening en de Stimuleringslening Duurzaamheid Rechtspersonen.

Op de pagina Toekomstbestendig Wonen Lening en de Stimuleringslening Duurzaamheid Rechtspersonen leest u meer over de lening en hoe u deze aanvraagt.

Ede Doet is het platform voor bewonersinitiatieven in de gemeente Ede. Via de site www.ededoet.nl meldt u uw initiatief aan. Andere inwoners kunnen hun waardecheque dan aan het initiatief doneren. Als een initiatiefnemer voldoende cheques heeft verzameld, dan wordt het initiatief gerealiseerd.

Heeft u plannen om een gemeentelijk monument te onderhouden of te restaureren, dan kunt u daar subsidie voor aanvragen.

Voor subsidie voor werkzaamheden aan een gemeentelijk monument kunt u terecht bij ons aanvraagformulier voor subsidies

Wij publiceren jaarlijks een subsidieregister. Het register bevat een overzicht van toegekende subsidies over het afgelopen jaar.

  • Subsidies van € 5.000 of hoger kunnen in de loop van het jaar nog wijzigen als de ontvanger verantwoording heeft afgelegd over de verleende subsidie. Een verleende subsidie kan na de verantwoording namelijk lager worden vastgesteld. Bijvoorbeeld als niet alle activiteiten, waarvoor subsidie is verleend, zijn uitgevoerd.
  • Subsidies tot € 5.000 wijzigen niet meer omdat daarover geen verantwoording hoeft te worden afgelegd. De definitieve subsidiebedragen vermelden wij in de  jaarrekening van de gemeente Ede.

Bekijk het gepubliceerde subsidieregister van de gemeente Ede van 2021.

Op de website van de overheid vindt u ook de gepubliceerde subsidieregisters van de gemeente Ede van 2012-2017, 2018, 2019 en 2020.

Welke gegevens vragen we van u?

Als u bij de gemeente Ede subsidie aanvraagt hebben wij informatie nodig om uw aanvraag te kunnen behandelen. Daarom vragen we van u de volgende gegevens:

  • Uw burgerservicenummer
  • Uw naam en adres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-maildres
  • Uw bankgegevens

Waarom vragen we deze gegevens?

Deze gegevens hebben wij nodig om u te kunnen identificeren, om contact met u te kunnen opnemen in het geval van vragen en om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Met uw bankgegevens kunnen wij een eventueel verleende subsidie aan u uitbetalen.

Hoe gaan we om met uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens alleen voor de behandeling van uw verzoek. De medewerkers die betrokken zijn bij de afhandeling van uw aanvraag ontvangen uw gegevens.