Trouwen in het buitenland

  • U wilt trouwen in het buitenland en/of u heeft een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig.
  • Na de huwelijksplechtigheid laat u het huwelijk registreren in de gemeente waar u staat ingeschreven.

Soms vraagt het land of de plaats waar u wilt trouwen om een verklaring van huwelijksbevoegdheid. In dit documenten staat dat u op dit moment niet bent getrouwd en dat u volgens de Nederlandse wet met elkaar mag trouwen.

U vraagt het document aan als:

  • uw partner en/of u de Nederlandse nationaliteit heeft
  • uw partner en/of u staat ingeschreven in de gemeente Ede of het was uw laatste woonplaats voordat u naar het buitenland vertrok

Meenemen

U vraagt het document aan bij de balie Publiekszaken. Wat u mee moet nemen hangt af van uw situatie. Neem daarvoor contact met ons op. Let op! De balies zijn alleen nog open op afspraak. Een afspraak maken doet u via het digitale formulier.

Kosten

Een huwelijksbevoegdheidsverklaring kost € 24,30.

Nadat u getrouwd bent in het buitenland, bent u verplicht om uw huwelijk te registreren in Nederland. Dit doet u bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Meenemen

U registreert uw huwelijk in Ede bij de balie Publiekszaken. Let op! De balies zijn alleen nog open op afspraak. Een afspraak maken doet u via het digitale formulier. U neemt het volgende mee:

  • een geldig legitimatiebewijs;
  • de originele huwelijksakte in het Nederlands, Engels, Duits of Frans.

Is uw akte in een andere taal? Laat hem dan naar het Nederlands vertalen door een beëdigd vertaler. Dit betekent dat de vertaler voor de rechtbank heeft beloofd dat hij of zij vertrouwelijke informatie geheimhoudt.

Soms is het nodig om uw huwelijksakte te laten legaliseren.

De dienstverlening van de afdeling publiekszaken bestaat uit vele onderwerpen waaronder geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizing. Wij zijn verplicht uw persoonsgegevens te verwerken om onze dienstverlening voor u als inwoner uit te voeren.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken altijd uw naam, adres, woonplaats en Burgerservicenummer. Afhankelijk van het onderwerp waarover u contact heeft met ons verwerken wij nog persoonsgegevens die voor dit onderwerp nodig zijn.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Dit zijn wij verplicht vanuit wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens alleen voor het onderwerp waarover u contact met ons heeft. De medewerkers die hierbij betrokken zijn krijgen uw persoonsgegevens en verwerken die gegevens voor bijvoorbeeld het wijzigen van uw adres of het registreren van de geboorte van uw kind.