Verhuizing doorgeven

Geef uw verhuizing door (DigiD)

 • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf;
 • Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar;
 • De ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
 • Ouders voor inwonende meerderjarige kinderen;
 • Meerderjarige kinderen voor inwonende ouders;
 • De curator voor iemand die onder curatele is gesteld;
 • Een gemachtigde voor de persoon die hem/haar schriftelijk heeft gemachtigd.

Uw verhuizing doorgeven via DigID:

Uw verhuizing doorgeven kan via DigID.

Uw verhuizing schriftelijk doorgeven:

Uw verhuizing doorgeven kan via de post of ons contactformulier. Stuur het volgende mee:

 • Uw verhuisaangifte, bestaande uit:
  • Oud adres (of huidig adres als het een toekomstige verhuizing betreft);
  • Nieuw adres;
  • Verhuisdatum;
  • (Mee)verhuizende personen door vermelding van geboortenaam, geboortedatum en BSN;
  • Uw handtekening.
 • Een kopie of scan van uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, verblijfsdocument of rijbewijs). Let op: op een Nederlands legitimatiebewijs moet het BSN zichtbaar zijn.

Uw verhuizing doorgeven aan de balie:

Uw verhuizing doorgeven kan aan de balie. U maakt hiervoor een afspraak bij de balie Publiekszaken.

U kunt een verhuizing ook doorgeven voor iemand anders.

Partner en kind(eren)

Geeft u uw verhuizing online door, dan krijgt u de gegevens van uw partner of geregistreerd partner en kinderen te zien nadat u hebt ingelogd met uw DigiD. U kunt hen dan 'meeverhuizen'.

Voogd of verzorger

Als voogd of verzorger van minderjarige kinderen kunt u alleen schriftelijk een verhuizing doorgeven. Dit kan via de post of ons contactformulier. Stuur het volgende mee:

 • Een kopie van het pleegcontract;
 • Uw verhuisaangifte, bestaande uit:
  • Oud adres (of huidig adres als het een toekomstige verhuizing betreft);
  • Nieuw adres;
  • Verhuisdatum;
  • Verhuizende persoon (of personen) door vermelding van geboortenaam, geboortedatum en BSN;
  • Uw handtekening.
 • Een kopie of scan van uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, verblijfsdocument of rijbewijs). Let op: op een Nederlands legitimatiebewijs moet het BSN zichtbaar zijn.

Als zorginstelling kunt u alleen schriftelijk een verhuizing doorgeven. Dit kan via de post of ons contactformulier.

 • Een verhuisaangifte op logopapier met handtekening.

Curator

Als curator kunt u voor een onder curatele gesteld persoon alleen schriftelijk een verhuizing doorgeven. Dit kan via de post of ons contactformulier. Stuur het volgende mee:

 • Uw verhuisaangifte, bestaande uit:
  • Oud adres (of huidig adres als het een toekomstige verhuizing betreft);
  • Nieuw adres;
  • Verhuisdatum;
  • Verhuizende persoon door vermelding van geboortenaam, geboortedatum en BSN;
  • Uw handtekening.
 • Een kopie of scan van uw geldige legitimatiebewijs en die van de onder curatele gestelde persoon (paspoort, identiteitskaart, verblijfsdocument of rijbewijs). Let op: op een Nederlands legitimatiebewijs moet het BSN zichtbaar zijn.

Verhuizing nog niet verwerkt

Een verhuizing welke nog niet is verwerkt, kunt u laten aanpassen met een schriftelijk verzoek met handtekening en een kopie of scan van uw legitimatiebewijs. Het verzoek kunt u indienen via de post of ons contactformulier.

Verhuizing verwerkt

Om een verhuizing die al is verwerkt aan te laten passen, kunt u een correctieverzoek indienen. Hierin dient u te vermelden waarom iets terug gedraaid of aangepast moet worden. Deze ondertekent u en stuurt u samen met een kopie of scan van uw legitimatiebewijs en een bewijsstuk (zoals een koopcontract) naar ons op. Het verzoek kunt u indienen via de post of ons contactformulier.

De gemeente geeft verhuisberichten van burgers door aan andere overheden en publieksrechtelijke instellingen zoals de belastingdienst, pensioenfondsen en de Sociale Verzekeringsbank. Geef uw verhuizing zelf door aan andere — commerciële — instellingen zoals banken.

De dienstverlening van de afdeling publiekszaken bestaat uit vele onderwerpen waaronder geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizing.
Wij zijn verplicht uw persoonsgegevens te verwerken om onze dienstverlening voor u als inwoner uit te voeren.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken altijd uw naam, adres, woonplaats en Burgerservicenummer. Afhankelijk van het onderwerp waarover u contact heeft met ons verwerken wij nog persoonsgegevens die voor dit onderwerp nodig zijn.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Dit zijn wij verplicht vanuit wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens alleen voor het onderwerp waarover u contact met ons heeft. De medewerkers die hierbij betrokken zijn krijgen uw persoonsgegevens en verwerken die gegevens voor bijvoorbeeld het wijzigen van uw adres of het registreren van de geboorte van uw kind.