Verhuizing doorgeven

 • U geeft uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen.
 • Dat kan online met DigiD.
 • Geeft u uw verhuizing online door, dan krijgt u de gegevens van uw partner of geregistreerd partner en kinderen te zien nadat u hebt ingelogd met uw DigiD. U kunt hen dan 'meeverhuizen'.
 • Geef uw verhuizing door vanaf 28 dagen vóór uw verhuizing tot uiterlijk vijf dagen na uw verhuizing.
Geef uw verhuizing door (DigiD)

 • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf.
 • Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar.
 • De ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen.
 • Ouders voor inwonende meerderjarige kinderen.
 • Meerderjarige kinderen voor inwonende ouders.
 • De curator voor iemand die onder curatele is gesteld.
 • Een gemachtigde voor de persoon die hem/haar schriftelijk heeft gemachtigd.

De gemeente geeft verhuisberichten van burgers door aan andere overheden en publieksrechtelijke instellingen zoals de belastingdienst, pensioenfondsen en de Sociale Verzekeringsbank. Geef uw verhuizing zelf door aan andere — commerciële — instellingen zoals banken.

De dienstverlening van de afdeling publiekszaken bestaat uit vele onderwerpen waaronder geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizing.
Wij zijn verplicht uw persoonsgegevens te verwerken om onze dienstverlening voor u als inwoner uit te voeren.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken altijd uw naam, adres, woonplaats en Burgerservicenummer. Afhankelijk van het onderwerp waarover u contact heeft met ons verwerken wij nog persoonsgegevens die voor dit onderwerp nodig zijn.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Dit zijn wij verplicht vanuit wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens alleen voor het onderwerp waarover u contact met ons heeft. De medewerkers die hierbij betrokken zijn krijgen uw persoonsgegevens en verwerken die gegevens voor bijvoorbeeld het wijzigen van uw adres of het registreren van de geboorte van uw kind.