Verhuizing doorgeven

 • U geeft uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen.
 • Dat kan online met DigiD.
 • Geeft u uw verhuizing online door, dan krijgt u de gegevens van uw partner of geregistreerd partner en kinderen te zien nadat u hebt ingelogd met uw DigiD. U kunt hen dan 'meeverhuizen'.
 • Geef uw verhuizing door vanaf 28 dagen vóór uw verhuizing tot uiterlijk vijf dagen na uw verhuizing.
 • Aan het doorgeven van een verhuizing zijn geen kosten verbonden.
Geef uw verhuizing door (DigiD)

 • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf;
 • Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar;
 • De ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
 • Ouders voor inwonende meerderjarige kinderen;
 • Meerderjarige kinderen voor inwonende ouders;
 • De curator voor iemand die onder curatele is gesteld;
 • Een gemachtigde voor de persoon die hem/haar schriftelijk heeft gemachtigd.

U kunt een verhuizing ook doorgeven voor iemand anders. Geeft u uw verhuizing online door, dan krijgt u de gegevens van uw partner of geregistreerd partner en kinderen te zien nadat u hebt ingelogd met uw DigiD. U kunt hen dan 'meeverhuizen'.

U heeft geen machtiging nodig om een verhuizing door te geven voor:

 • Een samenwonende echtgenoot of geregisterd partner.
 • Inwonende meerderjarige kinderen waarvan u de ouder bent.
 • Minderjarige kinderen waarvan u de ouder, voogd of verzorger bent. Hiervoor is een digitale aanvraag niet mogelijk en dient er een kopie van het pleegcontract te worden meegestuurd.

Voor een onder curatele gesteld persoon (wanneer u de curator bent) is schriftelijke toestemming, voorzien van handtekening of bewijs van een notaris, nodig. Hiervoor is een digitale aanvraag niet mogelijk.

Uw verhuizing doorgeven per post of aan de balie:

Uw verhuizing doorgeven via de post, ons contactformulier of aan de balie publiekszaken? Neem of stuur het volgende mee:

 • Een ingevuld verhuisformulier.
 • (Een kopie van) het legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, verblijfsdocument of rijbewijs) van de persoon die verhuist.
 • (Een kopie van het) Geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, verblijfsdocument of rijbewijs) van degene die de aangifte doet.
  • Op een Nederlands legitimatiebewijs moet het BSN zichtbaar zijn. Is uw document vanaf 2014 uitgegeven? Stuur dan ook een kopie van de achterkant mee.

Een verhuizing welke nog niet is verwerkt, kunt u laten aanpassen met een schriftelijk verzoek met handtekening en een kopie/scan van uw legitimatiebewijs. Het verzoek kunt u indienen via ons contactformulier.

Om een verhuizing die al is verwerkt aan te laten passen, kunt u een correctieverzoek indienen. Hierin dient u te vermelden waarom iets terug gedraaid of aangepast moet worden. Deze ondertekent u en stuurt u samen met een kopie/scan van uw legitimatiebewijs en een bewijsstuk (zoals ene koopcontract) naar ons op. Het verzoek kunt u indienen via ons contactformulier.

De gemeente geeft verhuisberichten van burgers door aan andere overheden en publieksrechtelijke instellingen zoals de belastingdienst, pensioenfondsen en de Sociale Verzekeringsbank. Geef uw verhuizing zelf door aan andere — commerciële — instellingen zoals banken.

De dienstverlening van de afdeling publiekszaken bestaat uit vele onderwerpen waaronder geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizing.
Wij zijn verplicht uw persoonsgegevens te verwerken om onze dienstverlening voor u als inwoner uit te voeren.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken altijd uw naam, adres, woonplaats en Burgerservicenummer. Afhankelijk van het onderwerp waarover u contact heeft met ons verwerken wij nog persoonsgegevens die voor dit onderwerp nodig zijn.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Dit zijn wij verplicht vanuit wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens alleen voor het onderwerp waarover u contact met ons heeft. De medewerkers die hierbij betrokken zijn krijgen uw persoonsgegevens en verwerken die gegevens voor bijvoorbeeld het wijzigen van uw adres of het registreren van de geboorte van uw kind.