Verklaring omtrent gedrag (VOG)

 • U heeft soms een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig voor een nieuwe baan, een visum of emigratie.
 • De VOG is een officiële verklaring dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar is voor de taak of functie die u gaat uitvoeren.
 • Voor sommige beroepen is een VOG verplicht, bijvoorbeeld voor onderwijzers, medewerkers kinderopvang en taxichauffeurs.
 • Een persoon of een organisatie vraagt een VOG aan.
Kosten VOG  
Digitale aanvraag bij Justis € 33,85
Via de gemeente Ede € 41,35

U kunt de VOG op twee manieren aanvragen: digitaal via Justis (het ministerie van Justitie en Veiligheid) of bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Digitaal aanvragen bij Justis

 • Dit kan alleen als de organisatie die u om de VOG vraagt, deze aanvraag bij Justis al online voor u heeft klaargezet.
 • Kijk voor meer informatie op de website van Justis.

Aanvragen bij de gemeente

U kunt een VOG ook aan de balie aanvragen. U maakt hiervoor een afspraak bij de balie Publiekszaken.

Na uw aanvraag beslist Justis of u al dan niet een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) krijgt. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat u geen strafbare feiten hebt gepleegd, neemt Justis binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag een beslissing.

Wanneer Justis een besluit heeft genomen, sturen zij de VOG op naar het huisadres. Dit is de officiële verklaring die u zelf aan de organisatie die de VOG van u verlangt moet geven.

U kunt iemand machtigen om de VOG aan de balie aan te vragen. U maakt hiervoor een afspraak bij de balie Publiekszaken.

Neem hiervoor het volgende mee:

 • Schriftelijke toestemming (ingevuld machtigingsformulier) van degene voor wie u het uittreksel aanvraagt
 • Een kopie van het identiteitsbewijs van degene voor wie u het uittreksel aanvraagt
 • Uw eigen legitimatiebewijs

Digitaal

U vraagt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) digitaal aan als de aanvraag digitaal is klaargezet door de organisatie die de VOG van u verlangt. U krijgt vervolgens een e-mail van screeningsautoriteit Justis met daarin een aanvraagcode. Met deze code kunt u online inloggen, uw aanvraaggegevens controleren en de aanvraag betalen. Om uw aanvraag succesvol af te ronden heeft u DigiD, iDEAL en een geldig e-mailadres nodig.

Als u de VOG aan de balie aanvraagt, neemt u ook het volgende mee:

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier VOG, ondertekend door u én door de instantie die om de VOG vraagt. Dit formulier krijgt u meestal van uw werkgever of van de instantie die erom vraagt.
 • Een geldig identiteitsbewijs, zoals uw paspoort of rijbewijs.
 • Contant geld of uw pinpas. U betaalt direct bij de aanvraag, het liefst met uw pinpas.

Op het internet bieden organisaties tegen een vergoeding aan om voor u een VOG-aanvraag in te dienen. Deze extra kosten kunnen oplopen tot tientallen euro’s. Deze bedrijven zijn geen onderdeel of partner van Justis en de gemeente en op geen enkele manier aan ons gekoppeld. Wij adviseren u om daarom zelf uw VOG-aanvraag in te dienen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

Wordt u als zelfstandig professional ingehuurd voor maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of jeugdhulp? Dan heeft u een VOG nodig.

Gebruik voor de aanvraag van uw VOG het juiste formulier:

De formulieren zijn al gedeeltelijk voor u ingevuld.

 • Heeft u een VOG nodig voor vrijwilligerswerk?
 • Kijk op de website van Justisof u de VOG daar gratis kunt aanvragen.

Kan dat niet? Vraag dan de VOG aan bij de balie Publiekszaken. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier en neem uw legitimatiebewijs mee. Wij betalen voor u de kosten.

De dienstverlening van de afdeling publiekszaken bestaat uit vele onderwerpen waaronder geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizing.
Wij zijn verplicht uw persoonsgegevens te verwerken om onze dienstverlening voor u als inwoner uit te voeren.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken altijd uw naam, adres, woonplaats en Burgerservicenummer. Afhankelijk van het onderwerp waarover u contact heeft met ons verwerken wij nog persoonsgegevens die voor dit onderwerp nodig zijn.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Dit zijn wij verplicht vanuit wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens alleen voor het onderwerp waarover u contact met ons heeft. De medewerkers die hierbij betrokken zijn krijgen uw persoonsgegevens en verwerken die gegevens voor bijvoorbeeld het wijzigen van uw adres of het registreren van de geboorte van uw kind.