Verhuizen naar het buitenland

 • Bent u in een periode van één jaar langer dan acht maanden in het buitenland? Dan schrijft u zich uit bij de gemeente Ede.
 • Blijven er gezinsleden op uw woonadres achter? Dan moet iedereen die verhuist, persoonlijk naar het loket van de gemeente komen. Neem per persoon een geldig identiteitsbewijs mee. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
 • Blijft er niemand in uw huis achter? U kunt uw vertrek digitaal via onderstaande button doorgeven.
 • De uitschrijving kost niets, wel zijn er kosten voor een uittreksel (bewijs van uitschrijving). Wij kunnen u alleen een bewijs van uitschrijving verstrekken als u hier direct om vraagt, of als u deze optie aanvinkt bij de aangifte. Het is niet mogelijk om na de uitschrijving nog een bewijs van uitschrijving te verstrekken.
Geef uw verhuizing door (DigiD)
Uittreksel BRP Kosten  
Uittreksel BRP € 12,15*  
Op verzoek doornemen BRP € 10,65  
*U krijgt geen geld terug als u het verkeerde uittreksel aanvraagt, als het uittreksel achteraf niet nodig blijkt of als u het uittreksel in Ede aanvraagt en Ede het uittreksel niet heeft.

 • Iedereen boven de 16 jaar voor zichzelf.
 • Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar.
 • De ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen.
 • Ouders voor inwonende meerderjarige kinderen (als u samen vertrekt).
 • Meerderjarige kinderen voor inwonende ouders (als u samen vertrekt).
 • De curator voor iemand die onder curatele is gesteld.

Wanneer geeft u uw vertrek door?

 • U geeft uw vertrek binnen 5 dagen vóór uw daadwerkelijke vertrek uit Nederland door. Het is niet mogelijk uw vertrek eerder dan 5 dagen vóór uw vertrek door te geven.
 • De datum van aangifte bij de gemeente wordt uw datum van uitschrijving, de uitschrijving wordt namelijk direct verwerkt.
 • Uw verhuizing naar het buitenland wordt doorgegeven aan andere instanties van de overheid. Op deze website kunt u zien welke instanties dit zijn.

De dienstverlening van de afdeling publiekszaken bestaat uit vele onderwerpen waaronder geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizing.
Wij zijn verplicht uw persoonsgegevens te verwerken om onze dienstverlening voor u als inwoner uit te voeren.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken altijd uw naam, adres, woonplaats en Burgerservicenummer. Afhankelijk van het onderwerp waarover u contact heeft met ons verwerken wij nog persoonsgegevens die voor dit onderwerp nodig zijn.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Dit zijn wij verplicht vanuit wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens alleen voor het onderwerp waarover u contact met ons heeft. De medewerkers die hierbij betrokken zijn krijgen uw persoonsgegevens en verwerken die gegevens voor bijvoorbeeld het wijzigen van uw adres of het registreren van de geboorte van uw kind.