Waarmerken van documenten

 • Voor sommige officiële transacties heeft u gewaarmerkte documenten nodig.
 • De gemeente geeft dan met een stempel en een handtekening aan dat een kopie van een document er precies zo uitziet als het origineel.
 • U kunt de volgende documenten laten waarmerken:
  • Nederlands reisdocument
  • Nederlands rijbewijs
  • Een contract
  • Een verklaring
Kosten waarmerken € 12,15

U vraagt een gewaarmerkte kopie of afschrift persoonlijk aan. U maakt hiervoor een afspraak bij de balie Publiekszaken. Een medewerker maakt direct de kopie en waarmerkt dit met een stempel en handtekening.

Neem de volgende documenten mee naar de balie:

 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument)
 • Het originele document waar u een kopie wilt laten waarmerken
 • Contant geld of uw pinpas

Diploma's en getuigschriften kunt u niet laten waarmerken bij de gemeente. U kunt hiervoor terecht bij DUO of bij de onderwijsinstelling waar u het diploma heeft behaald.

De dienstverlening van de afdeling publiekszaken bestaat uit vele onderwerpen waaronder geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizing.
Wij zijn verplicht uw persoonsgegevens te verwerken om onze dienstverlening voor u als inwoner uit te voeren.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken altijd uw naam, adres, woonplaats en Burgerservicenummer. Afhankelijk van het onderwerp waarover u contact heeft met ons verwerken wij nog persoonsgegevens die voor dit onderwerp nodig zijn.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Dit zijn wij verplicht vanuit wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens alleen voor het onderwerp waarover u contact met ons heeft. De medewerkers die hierbij betrokken zijn krijgen uw persoonsgegevens en verwerken die gegevens voor bijvoorbeeld het wijzigen van uw adres of het registreren van de geboorte van uw kind.