Woonurgentie

 • Heeft u om sociale, relationele, financiële of medische redenen snel een woning in gemeente Ede nodig?
 • Bent u niet in staat zelf geschikte woonruimte te huren of kopen?
 • In uitzonderlijke situaties kunt u voorrang krijgen als u een woning zoekt. Wij noemen dit woonurgentie.
 • Voordat u een aanvraag kunt doen, meldt u zich eerst aan voor een adviesgesprek woonurgentie.
 • Woont u in een tijdelijke (huur) woning en wordt deze gesloopt? Dan komt u niet in aanmerking voor woonurgentie.
Aanvraag adviesgesprek woonurgentie

Voor een adviesgesprek woonurgentie is het belangrijk dat u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Vanwege sociale, relationele, financiële of medische redenen heeft u snel behoefte aan andere woonruimte.
 • U bent ten minste 2 jaar inwoner van de urgentie-regio (gemeente Ede, Veenendaal of Rhenen).
 • U bent minimaal 18 jaar of ouder.
 • U heeft op dit moment legale woonruimte.
 • U staat ingeschreven voor een sociale huurwoning op huiswaarts.nu. U maakt alleen niet snel kans op een passende woning.
 • U heeft geen geld om een woning te kopen of particulier te huren of er is geen passende woning beschikbaar.
 • U kunt zelf geen passende tijdelijke woonruimte regelen, bijvoorbeeld via particuliere (kamer)huur of bij iemand in uw omgeving.

Bij toekenning van woonurgentie krijgt u in sommige gevallen een woning toegewezen. Er wordt hierbij geen rekening gehouden met woonwensen.

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u zich aanmelden voor een adviesgesprek woonurgentie. Hierin bespreken we samen met u uw situatie en we informeren u over de mogelijkheden. Dit gesprek is in principe telefonisch.

Na dit gesprek vertellen we u hoe groot de kans is dat u woonurgentie krijgt. Daarna beslist u zelf of u een aanvraag wil doen voor woonurgentie. Een onafhankelijke urgentiecommissie beoordeelt uw aanvraag. Om uw situatie goed te kunnen beoordelen, kunnen we u vragen om medische gegevens of informatie over bijvoorbeeld over uw inkomen/woonlasten.

Er zijn bemiddelingsbureaus actief die tegen betaling de aanvraag voor urgentie indienen. Deze kosten komen bovenop de kosten van de gemeente. Het inschakelen van een bureau biedt geen extra kansen op urgentie en leidt tot extra kosten. Wij raden het dan ook af van de diensten gebruik te maken.

U kunt altijd en kosteloos adviesgesprek aanvragen waarin we een reëel beeld geven over de kans op urgentie. Dit is kosteloos. Indien u moeite heeft om de aanvraag in te dienen dan vinden we daar altijd samen een oplossing voor.

Het adviesgesprek woonurgentie is gratis.

De behandeling van de aanvraag woonurgentie kost € 50.