WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken)

  • De WOZ-waarde van uw pand of woning bepaalt hoeveel Onroerende zaakbelasting (OZB) u moet betalen. Op deze pagina leest u meer over de OZB.
  • Daarnaast wordt de WOZ-waarde ook gebruikt bij de berekeningen voor: de waterschapsbelasting, de inkomstenbelasting, het eigenwoningforfait en de successierechten. Woningcorporaties bepalen deels aan de hand van de WOZ-waarde de huurprijs.
  • De WOZ-waarde wordt vermeld op de aanslag gemeentelijke belastingen (WOZ-beschikking).
  • Hoe de WOZ-waarde is bepaald, staat in het taxatieverslag. Het taxatieverslag vraagt u op via de digitale belastingbalie.
  • Bij bouw en verbouw stijgt de waarde van uw woning of bedrijf. De wijziging van de WOZ gaat in vanaf het nieuwe belastingjaar.
  • De WOZ-beschikking is één jaar geldig, tot 1 januari van het jaar erna.
  • Ook gebruikers van panden die geen woning zijn krijgen een aanslag met WOZ-beschikking.
  • Let op: het is mogelijk dat op uw gemeentelijke belastingaanslag nog geen WOZ-waarde staat. Voor een aantal objecten in Ede moeten wij nog een WOZ-waarde vaststellen.
Opvragen taxatieverslag Ede Opvragen taxatieverslag Rhenen

WOZ-waarde te hoog? Maak zelf gratis bezwaar

  • Bent u het niet eens met de hoogte van de WOZ-waarde, lees dan hoe u bezwaar maakt.
  • Bezwaar maken is altijd gratis en u kunt het zelf!

Bent u benaderd door een gespecialiseerd bureau of makelaar die gratis bezwaar voor u wil maken? Deze bedrijven zorgen ervoor dat u uiteindelijk meer belasting betaald, want ze claimen hoge onkostenvergoedingen bij de gemeente.