WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken)

  • Elk jaar stellen we de WOZ-waarde van panden in onze gemeente vast. Die vindt u op de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen (WOZ-beschikking).
  • De WOZ-waarde bepaalt hoeveel onroerende zaak belasting (OZB) u moet betalen.
  • In het taxatieverslag leest u hoe de WOZ-waarde is opgebouwd. Het taxatieverslag vraagt u op via de digitale belastingbalie. Bekijk ook dit filmpje met meer uitleg over de WOZ-waarde.
  • Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Neem dan informeel contact met ons op via dit reactieformulier of maak een telefonische terugbelafspraak met een taxateur. Dit kan als inwoner en als organisatie of ondernemer via de knoppen hieronder.
  • U kunt binnen zes weken na de datum op de aanslag een (formeel) bezwaar indienen. Dat doet u via de digitale belastingbalie of per brief.
  • Wilt u meer informatie over hoe de WOZ-taxaties/waarderingen voor 2021 in de gemeente Ede tot stand zijn gekomen? Bekijk het verantwoordingsdocument bij het kopje 'Documenten'.
Belafspraak maken (inwoner) Belafspraak maken (organisatie)