WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken)

In het taxatieverslag leest u hoe de WOZ-waarde van uw woning of pand is opgebouwd. In het verslag staat de volgende informatie over uw woning of pand:

 • gegevens uit het kadaster (grondoppervlakte en perceel nummer); 
 • type (bijvoorbeeld rijwoning, twee-onder-één-kapwoning); 
 • bouwjaar; 
 • gebruiksoppervlakte;
 • bijgebouwen; 
 • eventuele bijzondere kenmerken (zoals ligging of bodemverontreiniging); 
 • WOZ-waarde;
 • onderbouwende verkoopcijfers. (Dit zijn de verkoopprijs en kenmerken van drie recent verkochte woningen die het meest op uw woning lijken.)

U kunt het taxatieverslag van uw onroerende zaak gemakkelijk online bekijken via de digitale belastingbalie.

Lukt het u niet uw taxatieverslag online op te vragen? Neem dan contact met ons op. Vermeld uw aanslagnummer en uw adres of houd deze bij de hand als u belt. Dan sturen wij u het taxatieverslag toe.

Op de aanslag gemeentelijke belastingen staat de WOZ-beschikking. Wilt u weten wat de WOZ-waarde van een andere woning is, dan kunt u die opvragen via het WOZ-waardeloket.

Hebt u een officiële beschikking nodig waartegen u eventueel bezwaar kunt indienen? Vul dan het formulier ‘WOZ-beschikking aanvragen burger - met DigiD’ in.

Voor een woning in aanbouw moeten wij een WOZ-waarde vaststellen. We gaan dan bij taxatie uit van de waarde van de grond en de bouwkosten die gemaakt zijn. We gaan dus niet uit van verkoopprijzen van woningen die in aanbouw zijn. Voor de waarde van de grond en de bouwkosten is het prijspeil rond de waardepeildatum leidend.

Voor het inschatten van de bouwkosten kijken we naar de totale bouwkosten van de woning. Deze totale bouwkosten vermenigvuldigen we met een voortgangspercentage van de bouw. Hoe verder de woning af is, hoe hoger het percentage is. Voor belastingjaar 2023 kijken we naar hoe ver de bouw is op 1 januari 2023. Het bepalen van het voortgangspercentage gebeurt zoveel mogelijk op basis van standaard bouwfases.

WOZ-waarde van nieuwbouwwoningen

Heeft u een nieuwbouwwoning die in de loop van 2022 is opgeleverd? Dan bepalen we de waarde op basis van de staat van die woning op 1 januari 2023. De woning wordt gewaardeerd als afgebouwde woning en niet meer als woning in aanbouw.

Bent u eigenaar van een garagebox? Dan is het mogelijk dat u een brief van ons heeft gekregen waarin we vragen om meer informatie over die garagebox. We vragen u bijvoorbeeld om door te geven of u ook de gebruiker bent en zo niet, wie het dan gebruikt. Verder vragen we hoe de garage wordt gebruikt, hoe je de garage bereikt, op hoeveel meter van de woning de garage staat en of deze los te verkopen is. Zo kunnen we juiste WOZ-waarde van uw garage bepalen. Deze waarde bepaalt hoeveel gemeentelijke belasting u betaalt. Een kloppende WOZ-waarde voorkomt dat u later bezwaar moet maken.

Welke gegevens vragen wij van u

We vragen altijd om uw telefoonnummer en e-mailadres. Als dat van toepassing is vragen we ook naam, adres en woonplaats van de gebruiker.

Waarom vragen wij deze gegevens?

Deze gegevens hebben wij nodig om de juiste afbakening van uw garage(box) te kunnen bepalen om een correcte aanslag op te leggen. Als wij nog vragen hebben, kunnen we uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Uw gegevens worden via www.wozcommunicatie.nl/ede via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. De medewerkers die betrokken zijn bij dit project ontvangen uw kenmerken en gegevens. Zij mogen uw gegevens niet delen met anderen, ook niet binnen de organisatie. De gegevens worden bewaard tot er geen procedures meer zijn of kunnen komen. Daarna sluiten we aan bij de archiefwet.

Als gemeente vragen we ieder jaar een deel van de woningeigenaren om een aantal kenmerken van hun woning aan ons door te geven. Dit vragen we om zo tot juiste en betrouwbare taxaties te komen die nodig zijn om de WOZ-waarde vast te stellen. Wij doen dit onderzoek omdat de Waarderingskamer (die toezicht houdt op gemeenten) dat van ons verwacht. Iedere vijf jaar onderzoeken we of onze administratie klopt met de werkelijke situatie.

Daarnaast heeft het ook voordelen voor u en ons als de WOZ-waarde klopt. Als de aanslag namelijk in een keer goed is, hoeft u geen bezwaar te maken en hoeven wij deze niet te behandelen met een onderzoek en eventuele verlaging van de WOZ-waarde. Meedoen aan het onderzoek is niet verplicht.

Kenmerken die we vragen

De kenmerken die we bij zo'n onderzoek vragen:

 • kwaliteit - daarmee bedoelen we de kwaliteit van de gebruikte materialen ten opzichte van gelijksoortige woningen.
 • onderhoud - een indruk van de woning als geheel. Is de woning bijvoorbeeld net nieuw of gerenoveerd, normaal onderhouden, is er achterstallig onderhoud of is het in slechte staat?
 • voorzieningenniveau in de woning - daarmee bedoelen we zaken als de keuken, badkamer en ander sanitair.

Wanneer krijgt u een uitnodiging?

We moeten elke vijf jaar onze hele administratie onderzoeken. Dat betekent dat ieder jaar een selectie wordt gemaakt van twintig procent van de woningen. Dat doen we per wijk. U kunt een uitnodiging ontvangen om mee te doen als:

 • u de afgelopen jaren geen bezwaar heeft ingediend (bij een bezwaar moeten we namelijk de kenmerken al onderzoeken);
 • wij als gemeente of Woonstede niet de eigenaar is;
 • de woning de afgelopen jaren niet is verkocht of nu te koop staat;
 • de woning voor 2010 gebouwd is;
 • de woning voor 2015 is gerenoveerd;
 • uw woning geen recreatiewoning of bedrijfswoning is;
 • uw woning staat in de wijk die we op dat moment onderzoeken.

Uw persoonlijke gegevens

We vragen een aantal gegevens van u. Hieronder leest u welke, waarom en hoe we daarmee omgaan.

Welke gegevens vragen wij van u?

Bij het onderzoek vragen we u altijd om uw naam, postcode, huisnummer, straatnaam, postcode, huisnummer, straatnaam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Ook vragen wij u foto’s op te sturen van de gevraagde kenmerken van u.

Waarom vragen wij deze gegevens?

Deze gegevens hebben wij nodig om u te kunnen identificeren en om uw WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Als wij nog vragen hebben, kunnen we uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Uw gegevens worden via ede.wozdialoog.nl via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. De medewerkers die betrokken zijn bij het onderzoek en de bepaling van de WOZ-waarde ontvangen uw kenmerken en gegevens. Zij mogen uw gegevens niet delen met anderen, ook niet binnen de organisatie. De gegevens worden bewaard totdat de waarde definitief is en er geen procedures meer zijn of kunnen komen. Daarna sluiten we aan bij de Archiefwet.

Bent u eigenaar van een garagebox? Dan is het mogelijk dat u een brief van ons heeft gekregen waarin we vragen om meer informatie over die garagebox. We vragen u bijvoorbeeld om door te geven of u ook de gebruiker bent en zo niet, wie het dan gebruikt. Verder vragen we hoe de garage wordt gebruikt, hoe je de garage bereikt, op hoeveel meter van de woning de garage staat en of deze los te verkopen is. Zo kunnen we juiste WOZ-waarde van uw garage bepalen. Deze waarde bepaalt hoeveel gemeentelijke belasting u betaalt.

Uw persoonlijke gegevens

We vragen altijd om uw telefoonnummer en e-mailadres. Als dat van toepassing is vragen we ook naam, adres en woonplaats van de gebruiker.

Welke gegevens vragen wij van u?

Bij het onderzoek vragen we u altijd om uw naam, postcode, huisnummer, straatnaam, postcode, huisnummer, straatnaam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Ook vragen wij u foto’s op te sturen van de gevraagde kenmerken van u.

Waarom vragen wij deze gegevens?

Deze gegevens hebben wij nodig om de juiste afbakening van uw garage(box) te kunnen bepalen om een correcte aanslag op te leggen. Als wij nog vragen hebben, kunnen we uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Uw gegevens worden via www.wozcommunicatie.nl/ede via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. De medewerkers die betrokken zijn bij dit project ontvangen uw kenmerken en gegevens. Zij mogen uw gegevens niet delen met anderen, ook niet binnen de organisatie. De gegevens worden bewaard tot er geen procedures meer zijn of kunnen komen. Daarna sluiten we aan bij de archiefwet.

Welke gegevens vragen wij van u?

Wij vragen u als inwoner altijd om uw Burgerservicenummer (BSN), achternaam, postcode, huisnummer, straatnaam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Van u als ondernemer vragen wij om uw KVK-nummer, bedrijfsnaam, naam van de contactpersoon, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Het kán zijn dat wij meer gegevens nodig hebben, omdat uw bezwaar niet duidelijk of concreet genoeg is. Dan leest u dit in de ontvangstbevestiging die u van ons ontvangt.

Waarom vragen we deze gegevens?

Deze gegevens hebben wij nodig om u te kunnen identificeren en op uw bezwaar te reageren.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens alleen voor de behandeling van uw bezwaar. De medewerkers die betrokken zijn bij de afhandeling van uw bezwaar ontvangen uw bezwaar en uw gegevens.