WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken)

  • Elk jaar stellen we de WOZ-waarde van panden in onze gemeente vast. Die vindt u op de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen (WOZ-beschikking).
  • De WOZ-waarde bepaalt hoeveel onroerende zaak belasting (OZB) u moet betalen.
  • In het taxatieverslag leest u hoe de WOZ-waarde is opgebouwd. Het taxatieverslag vraagt u op via de digitale belastingbalie. Bekijk ook dit filmpje met meer uitleg over de WOZ-waarde.
  • Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? U kunt binnen zes weken na de datum op de aanslag een (formeel) bezwaar indienen. Dat doet u via de digitale belastingbalie of per brief.
  • Wilt u meer informatie over hoe de WOZ-taxaties/waarderingen voor 2021 in de gemeente Ede tot stand zijn gekomen? Bekijk het verantwoordingsdocument bij het kopje 'Documenten'.