WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken)

 • Elk jaar stellen we de WOZ-waarde van panden in onze gemeente vast. Die vindt u op de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen (WOZ-beschikking).
 • De WOZ-waarde bepaalt hoeveel onroerende zaak belasting (OZB) u moet betalen.
 • In het taxatieverslag leest u hoe de WOZ-waarde is opgebouwd. Het taxatieverslag bekijkt u via de digitale belastingbalie. Bekijk ook de video's op YouTube met daarin meer uitleg over de WOZ-waarde en uitleg over de WOZ-waarde van nieuwbouwwoningen.
 • Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? U kunt binnen zes weken na de datum op de aanslag een (formeel) bezwaar indienen. Dat doet u via de digitale belastingbalie of per brief.
 • Wilt u meer informatie over hoe de WOZ-taxaties/waarderingen voor 2022 in de gemeente Ede tot stand zijn gekomen? Bekijk het verantwoordingsdocument bij het kopje 'Documenten'.

In het taxatieverslag leest u hoe de WOZ-waarde van uw woning of pand is opgebouwd. In het verslag staat de volgende informatie over uw woning of pand:

 • gegevens uit het kadaster (grondoppervlakte en perceel nummer); 
 • type (bijvoorbeeld rijwoning, twee-onder-één-kapwoning); 
 • bouwjaar; 
 • gebruiksoppervlakte;
 • bijgebouwen; 
 • eventuele bijzondere kenmerken (zoals ligging of bodemverontreiniging); 
 • WOZ-waarde;
 • onderbouwende verkoopcijfers. (Dit zijn de verkoopprijs en kenmerken van drie recent verkochte woningen die het meest op uw woning lijken.)

U kunt het taxatieverslag van uw onroerende zaak gemakkelijk online bekijken via de digitale belastingbalie.

Lukt het u niet uw taxatieverslag online op te vragen? Neem dan contact met ons op. Vermeld uw aanslagnummer en uw adres of houd deze bij de hand als u belt. Dan sturen wij u het taxatieverslag toe.

Op de aanslag gemeentelijke belastingen staat de WOZ-beschikking. U kunt de WOZ-waarde van elke woning inzien via de website WOZ-waardeloket.

Hebt u een officiële beschikking nodig waartegen u eventueel bezwaar kunt indienen? Vul dan het formulier‘WOZ-beschikking aanvragen burger - met DigiD’ in.

Voor een woning in aanbouw moeten wij een WOZ-waarde vaststellen. We gaan dan bij taxatie uit van de waarde van de grond en de bouwkosten die gemaakt zijn. We gaan dus niet uit van verkoopprijzen van woningen die in aanbouw zijn. Voor de waarde van de grond en de bouwkosten is het prijspeil rond de waardepeildatum leidend.

Voor het inschatten van de bouwkosten kijken we naar de totale bouwkosten van de woning. Deze totale bouwkosten vermenigvuldigen we met een voortgangspercentage van de bouw. Hoe verder de woning af is, hoe hoger het percentage is. Voor belastingjaar 2022 kijken we naar hoe ver de bouw is op 1 januari 2022. Het bepalen van het voortgangspercentage gebeurt zoveel mogelijk op basis van standaard bouwfases.

WOZ-waarde van nieuwbouwwoningen

Heeft u een nieuwbouwwoning die in de loop van 2021 is opgeleverd? Dan bepalen we de waarde op basis van de staat van die woning op 1 januari 2022. Normaal gesproken kijken we voor de WOZ-waarde naar de waarde van een woning op 1 januari 2021. Omdat uw woning op dat moment nog niet klaar was, kijken we naar 1 januari 2022 om uw WOZ-waarde te bepalen.

Welke gegevens vragen wij van u?

Wij vragen u als inwoner altijd om uw Burgerservicenummer (BSN), achternaam, postcode, huisnummer, straatnaam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Van u als ondernemer vragen wij om uw KVK-nummer, bedrijfsnaam, naam van de contactpersoon, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Het kán zijn dat wij meer gegevens nodig hebben, omdat uw bezwaar niet duidelijk of concreet genoeg is. Dan leest u dit in de ontvangstbevestiging die u van ons ontvangt.

Waarom vragen we deze gegevens?

Deze gegevens hebben wij nodig om u te kunnen identificeren en op uw bezwaar te reageren.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens alleen voor de behandeling van uw bezwaar. De medewerkers die betrokken zijn bij de afhandeling van uw bezwaar ontvangen uw bezwaar en uw gegevens.