Aanbesteden en inkopen

  • In het Inkoopbeleid van de gemeente Ede staat waar juridisch, maatschappelijk, economisch en organisatorisch rekening mee wordt gehouden bij het inkopen.
  • Europese en nationale aanbestedingen worden gepubliceerd op TenderNed.
Ga naar tenderned.nl