College van B en W

Het college bestaat uit de burgemeester en vijf wethouders. Zij vormen het dagelijks gemeentebestuur. Het college legt verantwoording af aan en wordt gecontroleerd door de gemeenteraad. Het college werkt nauw samen met de gemeentesecretaris. Hij staat aan het hoofd van de gemeentelijke organisatie. De meest actuele besluiten van het college leest u op de pagina Persinformatie onder het kopje Persannotaties.

Vergaderingen

Het college vergadert iedere dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De besluiten die het college neemt, vindt u in de openbare besluitenlijst onder de betreffende vergadering in de agenda van het raadsinformatiesysteem.