College van B en W

Het college bestaat uit de burgemeester en vijf wethouders. Zij vormen het dagelijks gemeentebestuur. Het college legt verantwoording af aan en wordt gecontroleerd door de gemeenteraad. Het college werkt nauw samen met de gemeentesecretaris. Hij staat aan het hoofd van de gemeentelijke organisatie.

Rene Verhulst

René Verhulst is burgemeester van gemeente Ede. Over zijn werk zegt hij: “Als voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad vind ik het belangrijk dat we tot de beste besluiten komen voor u als inwoners van Ede.”

Hij is verantwoordelijk voor:

 • Algemene bestuurlijke zaken, waaronder:
  • Juridische advisering
  • Klachtenafhandeling
  • Kabinetszaken
  • Secretariaatszaken
  • Griffiezaken
 • Integrale veiligheid, waaronder:
  • Toezicht
  • Interventie Team
 • Openbare orde en veiligheid
 • Brandweer
 • Rampen en calamiteitenbestrijding
 • Horeca
 • Citymarketing
 • Externe betrekkingen en public affairs
 • Burgerzaken
 • Evenementenveiligheid
 • Euregio

Bekijk de video om kennis te maken met René Verhulst.

Contact

Wilt u de burgemeester spreken? Neem dan contact op met zijn secretaresse, woordvoerder of bestuursadviseur.

Secretaresse Mariska Roelofs

Woordvoerder Patricia Nep

Bestuursadviseur Michel Bijvoet

Nevenfuncties

Naast zijn werk als burgemeester heeft René Verhulst een aantal andere functies. Bekijk het overzicht van deze nevenfuncties (pdf, 187 KB).

Wethouder A. (Arnold) Versteeg is lid van de SGP. Over zijn werk zegt hij: “Ik zet mij graag in voor Ede, haar ambities, maar vooral haar inwoners en ondernemers."

Hij is verantwoordelijk voor:

 • Economie
 • Energietransitie
 • Klimaat
 • KennisAs Ede-Wageningen
 • Beheer openbare ruimte
 • Milieu, bodem en afval
 • Dienstverlening en publiekszaken
 • Personeel en organisatie
 • Regio Foodvalley

Hij is wijkambassadeur van Ede-Oost, Harskamp en Otterlo.

Bekijk de video om kennis te maken met Arnold Versteeg.

Contact

Wilt u de wethouder spreken? Neem dan contact op met zijn secretaresse of woordvoerder.

Secretaresse Mariska Roelofs

Woordvoerder Pim Steenbergen

Nevenfuncties

Naast zijn werk als wethouder heeft Arnold Versteeg een aantal andere functies. Bekijk het overzicht van deze nevenfuncties (pdf, 95 KB).

Wethouder B.W. (Bram) van der Beek is lid van de ChristenUnie.

Hij is verantwoordelijk voor:

 • Jeugdzorg
 • Onderwijs
 • Publieke gezondheidszorg
 • Maatschappelijke opvang
 • Financiën
 • Wonen
 • Verstedelijkingsstrategie
 • Food, World Food Center

Hij is wijkambassadeur voor Bennekom, Kernhem en Veldhuizen.

Contact

Wilt u de wethouder spreken? Neem dan contact op met zijn secretaresse of woordvoerder.

Secretaresse Natalie Godin

Woordvoerder Monique Wulfers

Nevenfuncties

Naast zijn werk als wethouder heeft Bram van der Beek een aantal andere functies. Bekijk het overzicht van deze nevenfuncties (pdf, 186 KB).

Wethouder K. (Karin) Bijl is lid van de PvdA. Over haar werk zegt ze: “Jezelf mogen zijn en je thuis voelen in je eigen buurt. Je eigen talenten kunnen ontdekken en die ontplooien. Een Ede waarin we omzien naar elkaar en iedereen meetelt. Alleen als we ons verplaatsen in de ander en willen investeren in elkaar komt zo’n samenleving dichterbij. Daaraan werken geeft me elke dag weer energie."

Zij is verantwoordelijk voor:

 • Participatie en arbeidsmarkt
 • Werk en Inkomen
 • Discriminatie, emancipatie, inclusie, integratie (inclusief vluchtelingen/statushouders)
 • Communicatie en inwonersparticipatie
 • Coördinerend wethouder sociaal domein
 • Handhaving (OddV)
 • ICT, data-security en privacy
 • Betrouwbare overheid en Wet open overheid
 • Cultuur

Zij is wijkambassadeur voor De Klomp, Ederveen en Ede-Zuid

Bekijk de video om kennis te maken met Karin Bijl.

Contact

Wilt u de wethouder spreken? Neem dan contact op met haar secretaresse of woordvoerder.

Secretaresse Shirley Huisman

Woordvoerder Menno van Erkelens

Naast haar werk als wethouder heeft Karin Bijl een aantal andere functies. Bekijk het overzicht van deze nevenfuncties (pdf, 90 KB).

Wethouder P. (Peter) de Pater is lid van GemeenteBelangen. Hij betrekt u als inwoner graag bij zijn werk: “Als u goede ideeën heeft voor Ede, voor een betere bereikbaarheid, betere gebiedsontwikkeling, mooie ideeën voor sport of toerisme: neem dan contact met me op. Dan maken we er samen iets moois van."

Hij is verantwoordelijk voor:

 • Ruimtelijke ordening
 • Spoorzone
 • Sport
 • Recreatie en toerisme
 • Evenementen
 • Verkeer en vervoer
 • Facilitaire zaken
 • Monumenten

Hij is wijkambassadeur Lunteren en de Rietkampen

Bekijk de video om kennis te maken met Peter de Pater.

Contact

Wilt u de wethouder spreken? Neem dan contact op met zijn secretaresse of woordvoerder.

Secretaresse Willemien Enting

Woordvoerder Pepijn Boekhorst

Nevenfuncties

Naast zijn werk als wethouder heeft Peter de Pater een aantal andere functies. Bekijk het overzicht van deze nevenfuncties (pdf, 88 KB).

Wethouder J.P. (Jan Pieter) van der Schans is lid van het CDA. Over zijn werk zegt hij: “De combinatie van landbouw en natuur is een belangrijk onderdeel van mijn verantwoordelijkheden. Ik wil werken aan toekomstbestendige landbouw in Ede en goed zorgen voor onze mooie natuur die onder druk staat.”

Hij is verantwoordelijk voor:

 • Landbouw
 • Natuur, landschap en water
 • Opgave landelijk gebied
 • Grondzaken en vastgoed
 • Programma Levendig centrum
 • Coördinatie Omgevingswet
 • Coördinerend wethouder gebiedsopgaven
 • Wijkaanpak en welzijn
 • Wet maatschappelijke ondersteuning

Hij is wijkambassadeur van De Valk, Ede-Centraal en Wekerom.

Bekijk de video om kennis te maken met Jan Pieter van der Schans.

Contact

Wilt u de wethouder spreken? Neem dan contact op met zijn secretaresse of woordvoerder.

Secretaresse Eline Smits

Woordvoerder Paul van Daalen

Nevenfuncties

Naast zijn werk als wethouder heeft Jan Pieter van der Schans een aantal andere functies. Bekijk het overzicht van deze nevenfuncties (pdf, 89 KB).

René Groen is de gemeentesecretaris/algemeen directeur van gemeente Ede.

De gemeentesecretaris is de eerste beleidsadviseur van het college van burgemeester en wethouders en vormt de verbinding tussen het college en de ambtelijke organisatie.

Als algemeen directeur heeft hij de eindverantwoordelijkheid over de organisatie en is hij verantwoordelijk voor het goed functioneren van de ambtelijke organisatie.

René Groen is te bereiken via e-mail: rene.groen@ede.nl.

Vergaderingen

Het college vergadert iedere dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De besluiten die het college neemt, vindt u in de openbare besluitenlijst onder de betreffende vergadering in de agenda van het raadsinformatiesysteem.